WWW.PROGRAMMA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Учебные и рабочие программы
 

Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 30 |

««NON-MATERIAL CULTURAL HERITAGE OF THE TURKIC PEOPLE AS OBJECT OF PRESERVATION» Materials of the international scientific and practical conference «KORUNAN NESNE OLARAK TRK HALKLARININ ...»

-- [ Страница 22 ] --

Gnay, “gelenee bal iir yaratma ve muhafaza etme teknikleri ve icra tresi iinde teekkl eden ak deyilerini” serbest ve sistemli deyiler olarak iki balkta toplamaktadr. Bizi ilgilendiren ksm sistemli deyilerdir.(Gnay, 1986, 30 – 91) Sistemli deyiler blmnde diyalog ve mnazara ile ilgili aklamalar, mani syleme gelenei ile birlikte bir btn olarak alnm ve Trkiye’nin eitli yerlerinde uygulanna dair rnekler de sunulmutur. Bize yle geliyor ki Gnay, Turgut Gnay’n almalarndan da destekle (ak karlamalarnn kkenini gelenek iinde karlkl syleilere dayandrmak arzusu gtmektedir. Umay Gnay’n almasnn 30 – 41 sayfalar aras bizim almamzn esasn tekil etmektedir. Ancak Gnay Anadolu sahasndaki ak fasllarnn rneklerinden de sunduu bu almasn karlkl sylei zerine kurmad iin, ak fasllarn hedef alm, dier karlamalardan bir iki rnekle kendi konusuna dnmtr.

Gnay, Dou Anadolu ak fasllarn:

Holama Hatrlatma Tekellm diye e ayrp, konumuzla ilgili olarak “tekellm” gstermekte ve onu da sekiz alt balk halinde vermekte ve her faslda bu sekiz alt daln bulunmasnn art olmadn da belirtmektedir.

Ayak ama tleme Balama – Muamma Sicilleme Yalanlama Talama – Taklma Tketmece – Daraltma Uurlama – Methiye eklinde vermektedir (Gnay, 1986, 56 – 72) Yine ayn almada, kaynak kii olarak Ak Feymani kullanlarak ukurova ak fasllarn “ukurova’da ak karlamalar, merhabalama, sanat – ilim – muamma, t, koaklama, koltuklama, bozlak okuma yar, gzellemede ustalk, ayrlrken gnl alma ve elveda” diye belirtmektedir (Gnay, 1986, 77) Ayrca almasnda, 19. Yzyl stanbul fasllarn 3 blm halinde (Gnay, 1986, 42 – 43); 19. Yzyl Kastamonu ak fasllarn 4 blm (Gnay, 1986, 44 – 46); 19.

Yzyl Konya ak fasllarn ise dzensiz olarak vermektedir.

Gnay’n bu almasnda ak tarz iir gelenei hakknda, ak karlamalar ile ilgili verdii bilgiler, kendisinden sonra gelen aratrmac ve bilim adamlarnca, bizim de katldmz baz itiraz ya da dzeltmelerle birlikte, zet eklinde kullanlm ve kullanlmaya devam etmektedir.

Atma kelimesinin karl olarak Ensar Aslan: “iki veya daha fazla an bir arada, bir seici kurul veya dinleyici topluluu karsnda, sazl szl karlkl deyimesi, atma ve imtihan olmasdr. (Aslan, 1992, 77) diye tarif etmektedir. Ayn aklamay Ouz – Ekici – Aa vd. birlikte hazrlad “Trk Halk Edebiyat El Kitab” adl eserde, yine Aslan’n yukardaki eserinin 1975 basks dipnot gsterilerek kabul ettikleri grlmektedir. (Ouz – Ekici – Aa – Dzgn vd.. 2013, 332) Abdurrahman Gzel ve Ali Torun’un hazrlad eserde ise bu konuya hi deinilmemitir. (Gzel – Torun, 2003) Erman Artun “Ansiklopedik Halk Bilimi / Halk Edebiyat Szl Terimler – Motifler – Kavramlar” (Adana 2014, 57) “karlamada “mat etme”, atmada “elendirme”, deyimede ise “sohbet” esastr” diyerek ak fasllarndaki karlkl iirlik anlatmlar sylemeyi tasnif etmektedir. Bize gre bu kavram farkl farkl deil, yerine gre kullanlarak tek bir kavram ifade etmektedir. Nihayetinde Artun’un kendisi de ayn almasnn 66. Sayfasnda “atma (Karlama, deyime, karberi, maare)” balnda atmann “yrelere gre eitli adlar altnda toplanan” diye giri yapmas yukardaki dncelerinden farkl bir ifade kullanmaktadr. Atma trk ve karberi maddelerinde de, elendirmek maksadyla, kardaki insan karikatrize ederek karlkl iirler sylendii yine kendisi tarafndan ve doru olarak tescillenmitir. (Artun, 2014,66) Muammann da bir karlama, karlkl iirle aklarn birbirlerine bilmeceler sormas da karlkl iirlik anlatmlarn bir yansmasdr. Maareler de ayn ekilde karlk veremeyenin yenildii, yenilk sayld karlkl iirlik anlatmlar ifade eden bir kelime olarak kullanlmtr.

Demek ki bir kavramn blgelere veya yrelere gre deiik sylenmilii vardr ve bu farkl kelimelerle ayn kavram ifade etmek kavram kargaasna sebep olmaktadr.

Bayram Durbilmez, “atma” kavramnn iini doldururken “atma”, “syleme”, “karlama” gibi kavramlar bir at altnda toplar ve atma kavramnn izahn yapar. (Durbilmez, 2008,100). Durbilmez’in “sicilleme” hakkndaki grlerine katlmamakla birlikte, (Durbilmez, 2008, 102), ak karlamalarnn elendirmek – hoa vakit geirmek maksadyla gerekletirilmesi zerinde yapt tespitlere de katlyoruz. (Durbilmez, 2008, 103) Konumuz hakknda geni kapsaml bir almay da Doan Kaya yapm ve “karlama, atma, deyime” kavramlarn eitli kaynaklardaki anlamlaryla birlikte makalesinde ele almtr. (Kaya, 2000, 25 – 32) Kaya ayrca hazrlam olduu ansiklopedik szlnde de bu kavramlarla birlikte dier konulara da yer verip mnferit olarak kavram karlklarn aktarmtr.

(Kaya, 2007, 82 – 92) “Ak Fasllar” balnda “tekellm” alt balnda Gnay’n vermi olduu tasnifi olduu gibi kullanmtr. (Kaya, 2000, 24;

2007, 82 – 92)Doan Kaya’nn Umay Gnay’n yapm olduu tasnifine “sicilleme” ve “yalanlama” alt balklarna itirazn kabul ediyoruz.

Metin zarslan’n Umay Gnay’dan tuttuu ders notlarndan hareketle, ve “Ak Tarz iir Gelenei ve Rya Motifi” adl eserden faydalandn, 2001 ylnda baslan doktora tezinde de grmekteyiz. (zarslan, 2001, 210 – 211) Umay Gnay’dan zarslan’n ve ondan da hareketle Kaya’nn bu tasnifi veya gruplara ayrtrarak sunumu her ne kadar bizim konumuzla alakal ise de karlkl syleen veya meydana kan aklar iin geerlidir. Fasllarn balangcnda yer alan “ho geldiniz” (Kaya, 2007, 82 – 83) fasl da bir nevi sylei olarak kabul edilmelidir. Ayn eserin “atma” ksmnda ise yazarmz “zleyenleri elendirme maksadnn arlkta olduu ak karlamasna verilen ad.” eklinde bir tanmlama yapmaktadr. (Kaya, 2007, 114.) “Aklarn birbirini yenmesi – mat etmesi sz konusu deildir” tezini de ileri sren aratrmac, bu noktada Ensar Aslan ile ayn dnceleri tamaktadr. (Aslan, 2008, 185) Kaya atmalarda dar ayaklarn kullanlmadn belirtmekte ve aklarn birbirini kzdrmaya, dinleyicileri elendirmeye ynelik bir eylemi olarak grmektedir. Atma trklerle paralellik gstermesinden de bahsetmektedir. (Kaya, 2007, 114.) Atma trk, atmaca veya atma trkleri de ayr balklar halinde gstermektedir. (Kaya, 2007, 116.) Gerek Kaya’nn ve Gerekse Aslan’n yukarda verdiimiz almalarndaki “yenmenin veya yenilmenin sz konusu olmad” grne katlmayp, bu iddiay ileri srmelerine sebep olan ellerindeki bilgi ve belgelerin neler olduunu da merak etmekteyiz. Bize gre atma – balama ve sazn yenilen aktan alnmas, yazl halk hikayeleri iinde geiyor ise bunun en eski rneklerine gitmekten baka are yoktur. Bu iki aratrmacnn hilafna hem bizim almamzda derleyip brani alfabesinden Latin alfabesine aktardmz XVIII. Asra ait metinde (Altnkaynak, 2006a, 116 – 117) ve hem de Fikret Trkmen’in doktora tezi olan Ak Garip Hikayesinde (Trkmen, 1995, 156-158) aklarn balanmas ve sazlarnn ellerinden alnmas, sonrasnda ise Ak Garip’e yenilen aklarn beyin huzurundan kovuluu bir epizot olarak yer almaktadr.

Elbette birbirini tanyan veya dostluk kuran aklar yine birbirlerini koruyacaktr. Bu noktada aklarn birbirini zor duruma drmesi, rakibinin bilemeyecei ekilde szler retmesi, anlamayaca dilden soru sormas kadar buna cevap vermek de nemlidir ve bu durumda aklarn davranlar “ekmeine mani olmak” veya “yaam alan”na mdahale etmek deil, ho gr ve alak gnll davranmaktr. Sosgertli ile Mevlt hsani’nin karlamasnda acaba Sosgertli hogrl davranmasayd veya iki ak arasnda husumet olsayd durum ne olurdu? Ak enlik’in Kl Mustafa ile karlamasndaki durum meydana gelir miydi, gelmez miydi? (Aslan, 1992, 95 – 97) Ayn ekilde Ak enlik Ak zani’nin sazn balayarak psikolojik savan galibi ve efendi millet olmann gereini yerine getirmitir. Demek ki burada atma veya deyime ya da karlamalar milleti elendirmek deil, ayn zamanda bir psikolojik sava malzemesi de olabiliyor veya Kl Mustafa ile karlamasnda Ak enlik’in bunu bir izzeti nefis meselesi yaparak iindeki btn kini boaltmasna ve rakibinin bir daha kendi alannda yaama ve sanat icra etmesine imkan tanmyor. O halde atmalar sadece milleti elendirmek maksadyla yaplan bir ak eylemi diye adlandrmamz mmkn deildir.

Smmani – enlik karlamas (Aslan, 1992, 107 – 124) balangta ok etin ve ar geecee benzer iken, Ak enlik’in annesinin bu iki a karde ilan etmesi ile iki an birbirlerini hnerleriyle holamas, deyimesi ise bambaka bir gzelliktir. Bizim bu iki an bir araya gelip karlamas ile dncelerimiz ise tamamen farkldr. Bu iki halk nderinin birbirine hner gstermek maksadyla bir araya geleceine ihtimal vermiyoruz. ki byk ideoloun bir araya gelilerinde baka maksatlar aramalyz diye dnmekteyim. Ak karlamalarnn bir rehabilitasyon, tedavi maksadyla da kullanldn ayrca belirtmekte fayda vardr. Mesela eref Talova – Murat obanolu – Veysel ahbazolu’nun 19 Aralk 1982’de Kars cezaevinde yaptklar atma bu trdendir. (Altnkaynak, 1998, 168 – 170) Kaya, eserinin 412 – 417 sayfalar arasnda “Karlama” bal altnda karlamann “En az iki an irticali olarak durumlarn, dncelerini, bilgi ve tecrbelerini sergilemek, dinleyenleri elendirmek veya birbirlerine stnlk salamak iin belirli kurallar erevesinde manzum olarak sylemeleridir. Saz meclislerinde aklar, rakibini balamak iin muamma sorar ve onu zor durumda brakr. Eskiler bunu tekellm sz ile karlamlardr” tanmn ve kapsamn yaptktan sonra hece saysna gre karlama rneklerini vermitir.

(Kaya, 2007, 412 – 417) Daha sonra da “karlama manileri”, “gelin – kaynana” manilerini de iine alan “karlkl maniler”, “atma trkler”, eitleri ile beraber “karlkl trkler” ve bunlarn rnekleri verilmektedir. (Kaya, 2007,417 – 421.) “Herbe Zorba” (Kaya, 2007, 376.), “Deyime” ve “Deyitirme” (Kaya, 2007, 236 – 240.) konumuzla ilgilidir. “Muamma” ile ilgili terimler de karlkl sylei – deyime – atmalarn bir parasdr. (Kaya, 2007,539 – 544.) ranllarn ak karlamalarnda son ksm oluturan muamma sormalar dme kelimesiyle ifade edilmektedir.

Doan Kaya’nn ansiklopedik olarak hazrlad szlkte anlam ve ekillendirme noktasnda bazen kendi bilgi – birikim ve dncelerini ileri srd, mukayese ve yorumlara daha az yer verdii veya kendisine mahsus bir yntem takip ettiini sylememiz, yukardaki tanmlamalar veya adlandrmalarna dayal olarak mmkn olmaktadr. Bunda da yazara, meydana getirdii eserin muhteva ve zelliklerine bakarak hak veriyoruz. Sz konusu karlkl iir sylemek ise veya sz yartrmak ise buradaki adlandrmalar veya kavram ve terimlerin iini doldurmasn takdirle karlyoruz. erik, icra ve fonksiyon asndan deerlendirmek, tahlil ve yorum yapmak ise baka bir eydir. Karlkl deyimelerde karsndakine cevap veremeyenin iine dt durum, kendisine verilen ceza, malup olma, psikolojik olarak bask altna alma vs, karlkl deyimelerin en nemli neticelerinden biri olmakla birlikte bir anlama, uyuma aracdr da.

Karlkl olarak iirlik anlatmlarla laf yartrma yoluyla stnlk salama veya dostane sohbet etme gelenei, yle sanyoruz ki dilin oluumu kadar eskidir. Tarihi kkenlerini dilin oluumundan ok daha ncelerine de gtrebiliriz. Bu kanaate ulamamz da, gzlemlediimiz kadaryla hayvanlar alemindeki varlklarn tamamnn hem cinsleri ile mcadeleye girimeden nce sergilemi olduklar davran biimleri yeterli rol oynar.

Karlkl olarak sz yartrma ve karsndakinin niyetini renme nitelikli iirleri veya manzum paralarn yazllarn “Dede Korkut Hikayeleri”nde grmekteyiz. Burada karlaan bac – karde: baba – oul; anne – oul; cansz varlklar ve hayvanlarla syleme; iki dman tarafn sylemesi; bir kz – bir erkek syleisinin en eski rnekleri bu hikayelerde yer almaktadr.

SYLE Dnya zerinde hareket halindeki btn varlklar sekinlerden oluur.

Dnyaya gelmeyi ve doal ortamda yaamay hak etmi sekinlerdir. Bir baka ekilde sylememiz gerekir ise hareket kabiliyetine sahip varlklar, daha dnyaya gelmeden bir yara girmi ve bu yar kazanm olanlardr.

Hayvanlar aleminde hayvanlarn hrlamalar, einmeleri, kendilerini olduklarndan daha fazla gstermek iin kabarmalar, tehlikeli olduklarn gstermek iin tehlike unsuru olan uzuvlarn gstermeleri birinin dierine stnlk kurma abasndan baka bir ey deildir. Btn bunlara ramen taraflardan herhangi birisi pes edip geri ekilmez ise saldr ile birlikte fiziki mcadele neticesinde taraflardan birisi yenilip yaam alann terk eder.

nsanlk aleminde bu durum nasl tezahr etmektedir sorusuna cevap aradmzda, en insani boyutunun “sz ile birbirlerine kar stnlk kurma” olduu ve bunun da en edebi biiminin iirlik anlatmlarla gerekletirildii sylenebilir. nsanolu’nun en byk zevklerinden birisi, birbirine zt veya iddia ve g noktasnda birbirine rakipleri attrp seyretmektir. Dv sporlar, horoz dvtrme, kpek bouturma, at yartrma, otomobil – bisiklet – motokros yarmalar bunun en gzel rnekleridir.

Eskiden, karlaan iki ordunun birbirlerine nce dil yoluyla satat ve her iki kuvvetin de en iyi hatiplerini ne srerek birbirleriyle sz yartrd da bir vakadr. Bizim konumuz karlaan ve kendini stn gren taraflarn iirlik anlatlarla birbirlerine stnlk kurma tr, ekil, muhteva ve icra ortamlar ile bunlarn fonksiyonlar olacaktr.

Anadolu sahasnda ve ilintili ksmlarda, yani Ouz grubu alannda halk edebiyat ve halkbilimi zerinde alma yapan kiiler karlkl iirlik anlatmlarla yarmaya girmeyi veya imtihana ekilmeyi ak edebiyatna balamaktalar ve dierlerini farkl adlar ve ekillerle deerlendirerek yaplan iin fonksiyon itibariyle zerinde durmamaktadrlar. Hatta ak karlamalarn da sadece icra noktasnda deerlendirip iin, tarih, kken, sosyal psikoloji, fonksiyon, misyon itibariyle de ele almamaktadrlar. Karlkl manzumelerle yarma eklinin adlandrlmasnn karkl ve eitlilii de bir yerde buradan kaynaklanmaktadr.

phesiz “ak” kelimesinin iinin doldurulmasnda en nemli etkenden birisi ustalk ve yeteneklerini gsterebilecei bir baka ak veya aklarla meydan kurmas ve sz yartrmasnda bulunmasdr. Dier iki etken ise irticalen iirler syleyebilmesi ve hikaye repertuar ile bunun icrasdr.

iirlik anlatlarla karlaan iki veya daha fazla gcn birbirlerine stnlk salamalar sadece ak karlamalar ile snrl deildir. Profesyoneller tarafndan meydana getirilen veya meslek gerei bu ii yapanlarn dnda vcut bulan, icra edilen karlkl sz yartrmalar da vardr. Bu tr iirlik anlatmlarn tamamn bir balk altnda toplamal ve bunu da kendi iinde ayr balklar halinde deerlendirmeliyiz.

Gelin – Kaynana atmasndan ibaret olan deyimeler Anadolu corafyasnda ok yaygndr. (Yardmc, 1993, 234 – 236) Anadolu’ya bal corafyalarda, mesela Balkanlarda; (Hafz, 1990,185) Anadolu corafyasna komu kltrlerde, mesela Grclerde de gelin kaynana ekimesi traji-komik bir biimde, hoa vakit geirmek maksadyla kullanlmaktadr. Konu ile ilgili olarak Grclerde karlkl sylei ksmnda geni bilgi vereceimiz iin, burada tekrara dmemek adna rnekler gstermiyoruz. Farkl dinlere mensup Trk halklar arasnda (Altnkaynak, 2008, 69 – 70) de olduka yaygndr ve dinleyiciler iin hoa vakit geirmek, elemek ve espiri unsuru olarak

kullanlmaktadr:

Gelin kaynana karlkl syleilerinde dikkatimizi eken en nemli motifler, gelinin dii ve bacaklarnn ekilsizlii ile kaynanann kazana atlmas ve kaynanann kuyruklu sana benzetilmesidir. Gerek Anadolu’da ve gerekse Anadolu ile ilikili kltrel corafyalarda bu motiflere rastlanmaktadr.

Hoa vakit geirmek, sosyal normlar veya olaylar karikatrize ederek sunmaya ynelik karlkl deyimeler sadace gelin – kaynana ekimesi ile snrl deildir. Gen kzlarla ilgili olanlar da vardr ve bunlarn ounluu evlendirmek / evlendirilmek zerine kuruludur.

Ah, more kz, more kz!

Anan ld, dediler Ko lsn, ko lsn, al, gaydaci, gaydayi, Ben teperim horoyu.

Ah, more kz, more kz!

Baban ld dediler Ko lsn, ko lsn, al, gaydaci, gaydayi, Ben teperim horoyu.

Ah, more kz, more kz!

Yavklun ld dediler Arta kalsn horo da, Veran kalsn gayda da (Manov, 2001,168) Bu tr karlkl kurmaca iirler hemen hemen her dnemde poplerliini korumakta, deiik moda mziklerle gndemde yer almaktadr. Bir kzn evlendirilmesiyle ilgili olarak baba – kz arasnda geen karlkl syleiyi Hristiyan

Trklerden Urumlar arasnda da rastlamtk:

Ay hzm hzm, hardan beyazm Seni bir oban istey a verdim ona Ah baba baba ben varmam ona Onun hoyunu var sadrr bana

–  –  –

Ay hzm hzm, hardan beyazm Seni bir aro istey a verdim ona Ah baba baba ben varrm ona Gndz aro gece maymun sarlr bana (Altnkaynak, 2008, 64) Anadolu sahasnda bir zamanlar Bedia Akartrk’n de okuduu bir anonim trk de ayn temadadr.

Baba kz arasndaki iirlik anlatmlarla karlkl syleilerin bir baka ekilleri de vardr.

“Dedim – dedi” eklinde meydana getirilen rnler de bir yerde karlkl syleilerin iinde yer alr. Bu tr rnlerin en eski rneini, Kagarl Mahmud’un eserinden tespitle Talat Tekin’de grmekteyiz.

Aydm angar sewk Bizni tapa nelk Ketng yaz kerig Krlar ediz Bedk

Ayd sening udu Emgek telim idu Yumar katg di Knglm sanga yrk

Yelwin anng kzi Yelkin anng zi Toln ayn yzi Yard mening yrek (Tekin, 1989, 86).

Bu metinde sevgilinin hayali ile sylei ilenmitir ve l olarak aruza da uygunluk gstermektedir.

En eski rneklerini XI. Asra gtrebildiimiz ve muhtemelen ok daha nce yazldn syleyebileceimiz bu trn Anadolu sahasnda en ok tannan ve bilineni Erzurumlu Emrah’n Dedim – Dedi iiridir.

Sabahtan Uradm Ben Bir Fidana Sabahtan uradm ben bir fidana Dedim mahmur musun dedi ki yok yok Ak elleri boum boum knal Dedim bayram mdr dedi ki yok yok Dedim inci nedir dedi diimdir Dedim kalem nedir dedi kamdr Dedim on be nedir dedi yamdr Dedim daha var m dedi ki yok yok Dedim lm vardr dedi aynmda Dedim zulm vardr dedi boynumda Dedim gl memeler dedi koynumda Dedim ver azma dedi ki yok yok Dedim Erzurum nedir dedi ilimdir Dedim gider misin dedi yolumdur Dedim Emrah nendir dedi kulumdur Dedim satar msn dedi ki yok yok Bu iire nazire saylabilecek, Uygur Trk Abdurehim tkr tarafndan yazlan ve Abdrehim Heyit tarafndan da seslendirilen ve Trkiye Trkesine de aktarlan bir eseri vardr.

iirlik anlatmlarla eya – soyut kavramlar – tabiat unsurlar ve hayvanlar alemi ile ilgili olarak sanatkarlarn tasavvurlar veya gzlemlerine dayal karlatrmalar szl kltr ve aklk gelenei iinde olduka sk rastlarz. Bu tr karlamalarn en eski rneini ise Talat Tekin ( Ankara 1989, 103 – 111) Kagarl Mahmut’un Divanu Lgati’t-Trk adl eserinden alntlayarak vermektedir. Bu iki metin “Yaz ile Kn” tartmasdr. (Tekin, 1986, 92) Tekin’in bir baka almasnda yaz ile kn tartmasna ve yukardaki paradan ayrca bir iire ait olaca ileri srlen bir drtlk daha vardr. (Tekin, 1989, 107) Yaz ile kn tartmasn ileyen Sosgertli Ak Mehmet Hicrani (Ozani) bu metin arasnda syleyi farkllnn olmamas son derece dikkat ekicidir.

(Altnkaynak, 1999, 203 – 206) Doulu toplumlarn kendisine mahsus gururlar, onlarn karsndakinin szne sz yetitirememeyi hazmedemez. Bir atasz: “Yiidi kl deil bir ac sz ldrr” der. ocuklar arasnda da, saymaca nitelikli olmakla beraber sz yartrmaya, karsndakini karikatrize ederek kk drmeye ynelik sz yartrmalar vardr. Bu rnn fonksiyonu ocuklarn kafiye zevkini oluturmakla beraber sz syleme stnln de kazanmasna sebep olur. Buna Anadolu sahasnda “sayma”, Azerbaycan sahasnda ise “eme”, “satama” denmektedir.

Anadolu sahasnda karlkl sz yartrma veya sylei farkl blgelerde farkl ekillerde ortaya kar. Dou ve Kuzey-Dou Anadolu’da aklar arasnda atma ile sylei gelenei vardr. Bu gelenek iinde kendine has kurallar bulunmaktadr. Her ak nce balayandan itibaren en az 3 drtlk syler ve karsndaki rakibi de ayn kafiye ve lde 3 drtlk ile cevap verir. Daha sonra ikinci sz alan ak birinci sraya geerek dierinin kendisine cevap vermesi iin drtlklerini sralar. Bu drtlkler hecenin her kalbnda sylenebilir. Bazen leb demez “dudak demez” ad verilen ve alfabede ift dudak nszleri diye bilinen (b, p, m, v) harfleri kullanmadan ve “dil oynamaz – terpenmez” ad verilen ve “l” ve “r” harflerinin kullanlmad iir sylemek de iin iine girer ki bu an ustalna iarettir. Atmalar kesinlikle drtlkler halinde olacak diye bir kaide de yoktur. Ak enlik ile Kl Mustafa’nn karlamasnda olduu gibi “sicilleme” eklinde de olabilmektedir. (Aslan, 1992).

Atma esnasnda sze cevap veremeyen, ayaktan veya heceden den kii malup olmu saylr. Malup olan kiinin saz artk galip gelenindir ve galip gelen bu saz istedii gibi kullanabilir.

Atmalar genellikle sert ve saldrgan szlerle balayp dostane bir ekilde bitirilir. Ancak bu davran birbirini tanyan ve aralarnda husumet olmayan aklar tarafndan dinleyici kitle karsnda icra ortamnda yaplr.

Atmalarda taraflar birbirlerine galiz olmamakla birlikte, kfr ve hakaret derecesinde szler syleyebilir, aka yapabilir. Bazen de bu hakaret ve aalamalar, her iki an arasnda husumet olduunda kastl olarak sylenebilir. Bunlar imal ekilde kullanldndan sanat deerleri de vardr.

Atmalar bazen etnik gruplarn birbirlerine psikolojik stnlk salamak maksadyla da kullanld grlmtr. (Aslan, 1992) Aklk gelenei iinde muamma (bilmece) zmek de bir yerde karlkl sylei gerektirir.

Azerbaycan sahasnda balama, dedim – dedi, deyime, gflbend, herbe – zorba, meyhana, mterek gazel gibi trler karlkl sylei veya atmalar ifade ederler. (Hacyeva – Tarak – Gktrk 1995, 18, 44, 86, 90, 106, 138). Muamma trne “memma” ad verilip klasik iir unsuru olarak dnlmektedir. Anadolu sahasnda ise “muamma” aklk gelenei iinde yer alr.

Ak edebiyat iinde birbirlerine hakaret derecesine varan szlerle saldrarak iir syleme ve stnlk kurma amacnn dnda bir de irfan elcisinde iki an birbirleri ile ho sohbet ettikleri karlamalar da vardr. Bu tr rnlerde taraflar birbirlerini alt etmeye deil, birlikte saz ve sz ile sohbet etmeye alr. Bu arada iki alimin bir araya gelip ilmi sohbet yapmas gibi bazen halk kltr ve geleneksel inanlarla ilgili sorular, tartmalar, muziplikler, akalar, rneklemeler de yaplabilir. Bu tr rnler genellikle hecenin 8’li veya daha ok 11’li kalbyla meydana getirilir ve ok uzun manzumeler olabilir. lk syleyenin syleme sras da taraflardan herhangi birisinin istei veya imas zerine deitirilebilir.

Anadolu’nun Kuzey blgelerinde, Dou Karadeniz’de atma trk veya kar-beri denilen sz yartrmalar da vardr. Bu sz yartrmalar genellikle mani eklinde ve hecenin 7 / 8 kalbyla sylenir. Muhteva itibariyle her olay, her konuyu kapsayabilir. Karlaan kiiler profesyonel veya geimini bundan salayan kiiler deildirler. Hemen her ortamda, her yatan ve her cinsten insanlar arasnda atma trk sylenebilir.

i elenceli hale getirmek, alanlarn moral ve motivasyonunu ykseltmek gibi fonksiyonlar olan i ve elence manilerinde de karlkl olarak sz yartrma yaplmaktadr. Politik nitelikli veya mektup manilerinde de bu tr sz yarmalarna rastlanmaktadr.

Mektuplarla sz yartrma rnei:

Delikanl evlendikten ksa bir sre sonra askere gider. Bir mddet sonra einin hamile kalp kalmadn renmek iin memleketine mektup yazar.

Eskiden okur yazar ok olmad ve evdeki kiilere ayr ayr mektup yazlmad iin ve byle bir soruyu babaya sormak ayp karland iin

delikanl mektubunun sonuna yle bir mani yazar:

Yr mektubum yr Bizim ele var da gel.

Bir idim iki olduk olduk mu sor da gel.

Baba mektubu alp hane iinde okuduktan sonra oluna cevabi bir mektup

yazar ve mektubun sonuna oluna cevaben:

Mektubun iyi mektup Byle mektup gene yaz.

Tarlan rn vermedi zinli gel gene kaz.

der.

ncelikle uras unutulmamaldr ki “Ak karlamalarna verilen adlar konusunda bir eitlilik ve karklk sz konusudur”. (Artun, 2011, 88) Bu karklk sadece ak karlamalarnda deil, karlkl iir ve sz yartrmas

noktasnda da bir karklk ve eitlilik vardr. Bu karklk ve eitliliin sebepleri deiik nedenlere balanabilir. Bu nedenleri:

Eski dnyann tamamna yaylan bir toplumun farkl corafyalarda farkl kltrlerle al – verite bulunmas;

Siyasi otoritelerin ve ideolojilerin kltre etkisi;

Dini nedenlerle dilin etkileimi;

htiya noktasnda bedii zevk ve estetik beeninin deiime uramas;

Kltrel birikimlerin eksik bilgilerle szl ortamlarda gezinmesi Bilim adalarnn kavramlar kendilerine gre yeniden adlandrmas Ekonomik nedenlerle yeni kurumlarn ortaya k ve bu kurumlarn kendilerine mahsus kavramlar oluturmas, diye sralayabiliriz.

RAN ran aklk gelenei ve sanat hakknda malumat elde etmek maksadyla 13 – 19 Nisan 2014 tarihleri arasnda bir aratrma inceleme gezisi yaptk. Bu tarihten ksa bir sre nce de Ardahan niversitesi tarafndan Kadir Golkairan aracl ile Ardahan’da dzenlenen “Tebriz iir Geceleri”nde Ak Ali Hodadad Mededli’den ran aklk sanat hakknda grmelerde bulunmutuk. 3 – 5 Kasm 2013’de organizasyonunu stlendiimiz “lmnn 100. Ylnda Ak enlik Anma ve Trk Dnyas Aklar leni”nde, dier lkelerden olduu gibi ran’dan gelen aklarla da derleme ve rportaj yapmtk.

ran’daki (Tebriz – Urmiye – Sulduz) gzlemlerimiz ve derlemelerimiz ile deiik kiilerden, merakllarn arivlerinden elde ettiimiz toplamalar bizim, konu hakknda ok fazla bilgi edinmemizi salad. Trkiye’de ran sahas ile ilgili alan yerli ve Trkiye d bilim adamlarnn almalarndan da istifade ettik. zellikle Ali Kafkasyal’nn almalarn, Erman Artun ynetiminde Nabi Kobatarian’n almalarn takdirle karlamak gerektiine inanyoruz. M.

cal Ouz’un malzemeye dayal deerlendirmeleri, Fazl zdamar’n 2011 de hazrlayp 2014 senesinde yaynlad tezi, Bilgehan Atsz Gkda’n verdii malzemeler ve deerlendirmeleri, Erman Artun’un almalar bizim iin yol ac olmutur. Kara Namazov, Sendik Paayev, Vagf Veliyev, Cevat Heyet gibi aratrmaclarn yaynlarndan da istifade ettik.

Gnmz ran corafyasnda kk tarihin derinliklerine kadar indirilebilecek bir Trk hakimiyeti ve varl olduu gibi, bu varln neticesinde oluan bir Trk kltr ve bu kltrn de olmazsa olmaz bir aklk gelenei, aklk geleneine dayal ak okullar da vardr. Manas’n Grnen Yzleri: Kaylar – Aknlar – Ozanlar – Aklar projesi kapsamnda ran’a yapm olduumuz aratrma inceleme gezimiz srasnda szl derleme ve kaytlarmzla ulatmz netice, bu konuda ran aklar ve aklk geleneini bilen kaynak kiiler (16 Nisan 2014 kaytlar); sahada daha nce yaplan almalar srasnda ortaya kan bilgileri desteklemektedir. (Kafkasyal, 2006; 2007) ran corafyasnda yedi ayr ekol mevcuttur. Bunlar ran’n Batsndan Dousuna Sulduz / Karapapak; Urmiye; Tebriz / Karada; Zencan; Kum / Save; Horasan / Trkmensahra; Kakay eklinde sralanabilir. Ak okullarn birbirinden ayran unsurlar ise makamlar, ak havalar, icra ekilleri, slup ile saz ekibi ve sazn ekilleridir. Mesela Urmiye blgesi aklarnn Anadolu sahasndan, Barak veya Bozlak corafyas edasnda icra edileri, Sulduz blgesinin sazlarnn sedef kakmal ssleri ve akord dmelerinin altnda gm iri pullarn veya sslerin bulunuu, Horasan / Trkmensahra blgesi aklarnn icralarnn Afganistan Trkmen / zbek icralarna benzerlii bunlara rnek olarak gsterilebilir. phesiz bu oluum ve farkllamalar zde deil ekil, slup, icra ortamlaryla alakal olup fonksiyonel bakmdan ayn ilevi grmektedir.

Her ne kadar ran’da iki bine yakn ak olduu sylense de, aklk geleneinin yaygn ve ok sayda ak olduu kesin olarak bilinmekle beraber yaklak rakam vermekte mbalaaya kalmtr, biraz Fars abarts vardr diyebiliriz.

(Heyet, 1990, 99 – 101; Kafkasyal, 2007, 42-43) Bu bilgiler resmi, kesin, kaytl bilgiler olmayp azdan alnmtr. Trke yazmann su olduu, sayld, delil olarak gsterildii bir lkede uygulanan basklarn sonucunda bir toplumun tamamyla edebiyat – sanat – elence kltrn ve geleneini szl kltre ve geleneksel sanatlara yklemesi son derece normaldir. Aklk sanat ve ak kahveleri milli kltrn yansmas neticesiyle kendini gstermekte, varln devam ettirebilmektedir. Ak saysnn bu kadar fazla olmasn bununla izah edebiliriz ancak her saz alp trk – ark syleyenin de, her iir yazann da ak olarak kabul edilemeyeceini veya “ak” kelimesinin iinin sadece saz alp trk – ark sylemeyle doldurulamayacan bilmemiz gerekir.

ran’da ak saysnn fazla olmasnn nedenlerinden birisi de ekonomiktir.

Dnlerde, elence merkezlerinde, mek meclislerinde ve ak kahvehanelerinde aklk bir meslek olarak icra edilmektedir. Bir ekilde i kolu haline gelmi ve geleneksel ekilde devam ettirilmektedir. Ancak ileriki dnemlerde bu ekilde canl kalp kalamayaca bu meslei icra edenlerin kendilerini aa uydurup uyduramamasyla balantldr. Baz aklar artk bunu kendi aralarnda tartmaktadr. (15 Nisan 2014 Tebriz kaytlar) ran aklk geleneinde ak karlamalar, karlkl syleileri ve atmalar Dou ve Kuzeydou Anadolu, Grcistan, Azerbaycan sahasnda bilindii ekilde icra edilmekte hatta zenginleme ve eitlilik arz etmektedir.

Atma, deyime, sylei ran ak ekollerinde herbe – zorba (Kobotarian 2013b, 247; deyime (Kobotarian 2013b, 232); dme (4 Nisan Tebriz iir Geceleri Ardahan ve 15 Nisan 2014 Tebriz; 15 Nisan 2014 Urmiye derlemeleri) eklinde ifade ediliyor.

Ak karlamalar ran corafyasnda en ok beenilen, en fazla seyirci toplayan ve dinleyicilerin ilgisini eken trler iindedir. Bu karlamalar yazl, sesli, sesli / grsel hallerde kayt altna alnarak oaltlabilmekte ve ticari bir ara olarak da kullanlabilmektedir.

Herbe – zorba kardaki aa psikolojik stnlk salamak maksadyla sylenen szlerden, meydan okumalardan, kar taraf kk drc ve dndrc szlerden oluur. En az 3 drtlkten oluur ve ak drtlk saysn tekli rakamlarla (3, 5, 7, 9, 11 vd..) istedii kadar uzatabilir. Koma kafiye rgsnde ve genellikle 11’li hece lsnde drtlklerden oluan herbe – zorbalar aklar ustalklarna gre bazen muhammes eklinde, cigal tecnis veya dudak demez eklinde de syleyebilirler. Aklar bu arada birbirlerine “sazn elinden alaca”, “yerinden yurdundan kovaca”, “kendisine rak dahi kabul etmeyecei” eklinde tehditlerde de bulunabilirler. Buradaki ama da rakip a psikolojik bask altnda tutmaktr.

rnek: Ak emkirli Hseyin (Bu iir Ahmad Asadi’nin arivinden alnmtr. Ne yazk ki iirin kime kar sylendii ve karl hakknda bir malumat bulunamamtr.) airem sz deyerem mennen uzak dur geri dur Azmdan od tklr naram, ataam, geri dur Bez, gedek mterisi, alam, gumaam, geri dur stesen terpedesen, terpenmez daam, geri dur Terpensem ev ykaram, bir ar sengem, sene ne?

Get atlasn yahsndan, yalndan, al getir, Men, zm alp satanam, mene sen tirme al getir, Serrafam tez seerem, gvher ile la’l getir Girmiem meydanna meydanma kel getir, Deryalar boylamam men bir nehengem, sene ne?

Dnyaya tek gelmiem, dal ibn-i Dal kimi, Aleme adn db ol Rstem-i Zal kimi Szden kale yapmam, Kale-i Selsal kimi Eridib saf etmiem kumruye misal kimi Ohumuam minbir dili, oh da Frengem sene ne?

emkirli Ak (H)Synem men burada yer eyledim Urmu, Salmas, Maraa, sfehan zar eyledim Gezdim een, erkezi ne korktum, ne yar eyledim Demirkap, Derbent, Kuba, Grcistan har eyledim Tlksen geride dur ir pelengem sene ne?

Deyime’ler herbe-zorbann devam niteliinde olmakla birlikte ok eitlidir. ki an kar karya gelip, konu, uyak, hava/makam, ekil ve lye uygun ekilde birbirleri ile sz yartrmalar veya sohbet etmeleri ya da sorumalar durumunu ierir. lk sz alan k, szlerini bitirdikten sonra ikinci sz syleyen ak birinci olarak sz syleme srasn alr. lk sz alan an szlerini bitirdii ve ikinci an ne gemesine iaret ise birinci an syledii iir – trk – arkda mahlasn kullanmasdr. Sz syleme srasn alma iine “ne geme” denilir. (Kobotarian, 2013b, 92) klardan herhangi biri konu, uyak, hava/makam, ekil ve l dna kar ise veya cevaben iirini syleyemez ise kaybetmi saylr. Baz durumlarda yenilen ak sazn galip gelene teslim eder veya belirli bir cret karlnda sazn geri alabilir. Ancak bu durum bir kural deildir. Hner gstermek maksadyla yaplan karlamalar da vardr. Bu durumda aklar atmaya baladktan bir mddet sonra nc bir ak veya sz geen ve gelenei bilen bir ehil kii araya girerek aklar dostlua davet eder ve durum berabere biter. Anadolu sahasnda, ldrl Ak enlik ile Narmanl Ak Smmani’nin atmaya baladklarnda Ak enlik’in annesi tarafndan her iki an karde ilan edilmesi bu duruma paralellik gsterir (Aslan, 1992).

Ak karlamalar bazen gnlerce de srebilmektedir. Urmiye blgesinde dedesi, babas ve kendisi de ak, Yusuf Ohannes‘ten dinlediimize gre 90 yalarnda vefat eden babas Ak Ohannes Tiflis’te, Osmanl corafyasndan gelen, bir aya tahta bir ak ile, aklar kahvesinde karlamlar. Bir hafta sren karlamalarnda son gn Osmanl corafyasnn bilmedii bir makamda alp sylemeye baladndan Osmanl a sazn getirip teslim etmi. O saz, zerindeki tarihe gre 160 yllk bir saz olup halen kullanlr durumda, Ak Yusuf’un hanesindedir. Bu arada unu da kaydedelim ki, ran ve Grcistan aklk geleneinde her ne kadar Ermeni aklar var ise de sayn Kafkasyal’nn tebliinde sunduu gibi Yusuf Ohannes Ermeni deil Asuridir (Kafkasyal 2007).

Bu bazen iki ak yerine cansz bir madde ile, herhangi bir tabiat unsuru ile veya hayali bir ahs ile de gerekletirilebilir. “Dedim – Dedi” eklinde meydana getirildii gibi bir destan, hikaye veya serencamda da karmza kabilmektedir. Bu gruba giren deyimeler karlkl olarak birer drtlkle “soru – cevap” veya “ald…” ya da “dedim – dedi” eklinde geer. Bir baka hali ise en az 3 drtlkten oluan tamamlanm iirler olarak karmza kar ve yine ayn grevi stlenir.

Hikayelerde karmza kan ekliyle deyime ve syleileri aadaki gibi tasnifleyebiliriz.

ki an imtihana ekilmesi, ki dmann birbirine saldr ncesi szle satamas veya teslim olmasn istemesi Erkek erkee syleiler Kadn kadna syleiler Bir erkek bir kadn syleiler Cansz varlk, bitki ve hayvanlarla syleiler

Kaynaklar Abbas Hacyev, Tiflis Edebi Mhiti, Bak 1980.

Abbas ve Glgez Dastan, Hazrlayan : Behnaz Kurbani Akdam, Abdulkerim Menzuri Hamne, Abbas ve Glgez, Tebriz 1998.

Abdulkerim Menzuri Hamne, Ag Gurbani ve Peri Hanm, Tebriz 1998.

Abdurrahman Gzel – Ali Torun, Trk Halk Edebiyat El Kitab, Ankara 2003.

Ali Duymaz, Kerem ile Asl Hikayesi zerinde Mukayeseli Bir Aratrma, Ankara 2001.

Ali Kafkasyal, ran Trk Aklar ve Milli Kimlik, Erzurum 2007.

Ali Kafkasyal, ran Trkleri Ak Muhitleri, Erzurum 2006 Ali Kafkasyal, Trk Aklk Geleneinin Ermeni Kltrne Etkisi ve Yaayan Ermeni Aklardan Yusuf Ohannes, Erciyes niversitesi, I. Uluslar aras Sosyal Aratrmalar Sempozyumu, Osmanl Toplumunda Birlikte Yaama Sanat: Trk Ermeni likileri rnei, 20 – 22 Nisan 2006; Hogr Toplumunda Ermeniler I – IV, Kayseri 2007.

Annaguli Nurmemmed, Gorolu Trkmen Halk Destan, Ankara 1996.

Asif Hacl – Aydn Poladolu, Ahska Trk Folkloru, Ankara 2001.

Atanas Manov, Gagauzlar (Hristiyan Trkler), ev: M. Trker Acarolu, Ankara 2001.

Azad Nebiyev, Azerbaycan Aq Mektebleri, Bak 2004.

Azerbaycann Aq Dastanlarndan “Kelbi ve nsaf – Baba Leysan ile Verga – Qurdolu” Hazrlayanlar Behram Esedi – Qenber Hegiri, Urmuye.

Bayram Durbilmez, Ak Edebiyat Aratrmalar, Ankara 2008.

Cevad Derbendi, Aq Valeh – Zernigar, Tahran 2002.

Cevat Heyet, Azerbaycan Edebiyat Tarihine Bir Bak I, Tahran 1979.

Doan Kaya, Trk Halk Edebiyat Terimler Szl, Ankara 2007.

Doan Kaya, Ak Edebiyat Aratrmalar, stanbul 2000.

Ehliman Ahundov, Azerbaycan Dastanlar, I – V, Bak 1967.

Eli Qurban Dastan, Deyimeler Derdlemeler, (Hazrlayan Hesen Mecidzade Savalan) Tahran Ensar Aslan, ldrl Ak enlik, Hayat, iirleri ve Hikayeleri, Ankara 1975.

Ensar Aslan, Trk Halk Edebiyat, Ankara 2008.

Erdoan Altnkaynak, Ak Veysel ahbazolu (Hayat – Sanat – iirleri), Ankara 1998.

Erdoan Altnkaynak, Sosgertli Mehmet Hicrani’nin Hikayeleri, Giresun 1999.

Erdoan Altnkaynak, Krmaklar (Kltr – Tarih – Folklor), Haarlem 2006a.

Erdoan Altnkaynak, Tozlu Zaman Perdesinde Krm Karaylar, Haarlem 2006b.

Erdoan Altnkaynak, Urum Folklor ve Halk Edebiyat, Ankara 2008.

Erman Artun, Aklk Gelenei ve Ak Edebiyat, stanbul 2005. IV.

Bask, Adana 2011.

Erman Artun, Ansiklopedik Halkbilimi / Halk Edebiyat Szl, Terimler – Motifler – Kavramlar, Adana 2014.

Fazl zdamar, Tebriz’de Aklk Gelenei ve Ak Ali (Ali Feyzullahi Vahit), Ankara 2014.

Fikret Trkmen, Ak Garip Hikayesi (nceleme – Metin), Ankara 1995.

Hamid Ahmedzade, Asl – Kerem, yeni rivayetde, (ran Merkezde Yaayan Trk Dilli llerin Dilinden), Tahran slam Erdener, Ak enlik Divan, Kars 1960.

srafil Abbasov, Azerbaycan Aqlar ve El airleri, I – V, Bak 1983.

Kara Namazov, An Saz ve Sz, Bak 1980.

M. Fahrettin Krzolu, Dede – Korkut Ouznameleri, Ankara 2000.

M. Adil zder, Dou llerimizde Ak Karlamas, Bursa 1965.

M. cal Ouz, Azerbaycanl Ak Hseyin emkirli, Milli Folklor, XIII, 1992, 17 – 21.

M. cal Ouz – Metin Ekici – Mehmet Aa – Dilaver Dzgn – R. Bahar Akarpnar – Mustafa Aslan – Aktan Mge Ylmaz – Glin t Eker – Tuba zkan, Trk Halk Edebiyat El Kitab, Ankara 2013.

Maarife Hacyeva, Celal Tarak, ahin Gktrk, Azerbaycan Edebiyat Terimleri Szl, Samsun 1995.

Mehemmed Caferli, Azerbaycan Mehebbet Destanlarnn Poetikas, Baku 2000.

Mehmet Vanlolu – Mehmet Atalay, Edebiyat Lgati, Erzurum 1994.

Mehmet Yardmc, Halk Bilim ve Edebiyat Yazlar, Malatya 1993.

Metin Ekici, Dede Korkut Tesiri le Teekkl Eden Halk Hikayeleri, Ankara 1995.

Metin Ergun, Kopuz Sarn Kazak Ak Tarz iir Gelenei ve Akn ve Cravlar, Ankara 2002.

Metin zarslan, Erzurum Aklk Gelenei, Ankara 2001.

Muhan Bali, Ak Karlamalar – Atmalar I, Trk Folkloru Aratrmalar, XVI, Eyll, stanbul 1973 Muhan Bali, Ak Karlamalar – Atmalar II, Trk Folkloru Aratrmalar, XVIII, Eyll, stanbul 1975 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitab I – II, Ankara 1989.

Mrsel Hekimov, Azerbaycan Ag eri ekilleri ve Qaynaqlar, Bak 1999.

Nabi Kobotarian, ran Azerbaycan Ak Destanlar 1, ikari Destan (Anlatan:Ak Yedullah), Ankara 2013a.

Nabi Kobotarian, Tebriz Aklk Gelenei ve Ak Edebiyat, Adana 2013b.

Nimetullah Hafz, Bulgaristan Trk Halk Edebiyat Metinler, I, Ankara 1990.

zkul obanolu, Ak Tarz Kltr Gelenei ve Destan Tr, Ankara 2006a.

Paa Efendiyev, Azerbaycan ifahi Halg Edebiyat, Baku 1981.

Pertev Naili Boratav, Halk Hikayeleri ve Halk Hikayecilii, Ankara 1988.

Reit Rahmeti Arat, Eski Trk iiri, Ankara 2007.

Sendik Paayev, Azerbaycan Folkloru ve Ak Yaradcl, Bak 1989.

Talat Tekin, XI. Yzyl Trk iiri (Divanu Lgati’t-Trk’teki Manzum Paralar) Ankara 1989.

Talt Tekin, “Karahanl Dnemi Trk iiri”, Trk Dili, Trk iiri zel Says I (Eski Trk iiri), Ocak LI, 1986, S. 409, 92 Valeh Haclar, Trk Dilli Grc, Yunan ve Aysoru Aq – airleri, Bak 2007.

Yusif Yusifli, Grcstan Azerbaycanllarnn Edebiyyat Tarihi (XVIII – XX Esrler) I, Tbilisi 2011.

Zeki Velidi Togan, Ouz Destan, stanbul 1972.

Summary. In article features of conversation poetically at the Turkic people living in Turkey and Iran reveal. The author in detail stops on degree of study of this genre, marks out its features, gives a large number of authentic texts for the analysis.

Праздничная культура башкирского народа в современных условиях (по материалам экспедиций последних лет)1 Г.В. Юлдыбаева (ИИЯЛ УНЦ РАН, Уфа) Башкирский народ все еще празднует те же праздники, что праздновали их далекие предки много веков назад. “Башкиры – один из тех народов, которые в силу определенных исторических условий сохранили в большей мере, чем ряд других народов, свою празднично-обрядовую культуру, различные жанры устного народного творчества, музыкальнохореографического фольклора и декоративно-прикладного искусства”.

[Нагаева, 1999. С. 4] Народные праздники восхищают чувством благодарности и почтения людей к природе, к обычаям предков, друг к другу.

Башкиры объясняют происхождение своих праздников так: “Когда был создан мир, расселились люди в разных местах и стали жить-поживать.

Каждому народу был дан свой язык, своя одежда, своя пища. Когда все необходимое было уже распределено, бог оповестил все народы: «В такой-то день прибудьте получить свои праздники». Каждый народ отправил к богу своих людей. Бог каждому раздал по пять разных праздников.

По пути домой у башкира сломалась ось телеги, тогда он один за другим передал свои праздники соседям, а сам бросил телегу и отправился дальше верхом на коне. Повсюду начались празднества, веселье, смех да песни. И только на башкирской земле тишина и покой. Башкиры решили еще раз отправить к Богу этого человека. “Кончились у меня праздники. Если вам праздники нужны, приглашайте гостей. Каждый гость принесет с собой свой праздник”, – ответил Бог. С тех пор приглашение в гости стало у башкир народным обычаем. Пришел гость, значит, пришел в дом праздник” [БНТ, 1987. С. 342].

У башкир, как и у многих народов, праздники связаны с временами года, поэтому башкирский фольклорист К. Мэргэн называет их сезонновременными [Мэргэн, 1981. С.34]. Праздники обычно проводились на лоне природы и семантика праздников была связана с идеей плодородия, почитания природы, растительности, птиц.

Цикл календарных праздников башкир начинался с общетюркского праздника «Навруз». Праздник нового дня, день поклонения Солнцу проводился в марте, когда день равнялся с ночью (с 22 по 28 марта). В день Навруза в каждом доме готовили специальное блюдо: растолченную в деревянной ступе и вареную пшеницу раскладывали на отваренное кусками мясо. С раннего утра начиналось хождение детей и молодежи по домам стариков и пожилых людей. Заходя в дом, они приветствовали стариков, с почтением слушали благословение хозяев. Святым долгом считалось также посещение тех, кто вернулся из дальних странствий. Празднично одетые, все ходили по улицам с песнями, танцами. В старину делали большую соломенную куклу, украшали различными лоскутками и, произнося благопожелания, сжигали.

Особенно счастливыми почитались бракосочетания и семейные торжества, приуроченные к Наврузу [БНТ, 2010. С. 202].

В конце марта, по случаю пробуждения природы, башкиры справляют праздник «ара бутаы» («Воронья каша»). Проведение праздника “непосредственное обращение к воронам, природе с просьбой даровать благополучие в новом году” [Нагаева, 1999. С.46]. По словам информантов, в празднике участвуют женщины и дети. Дети собирают с каждого дома крупу, молоко, масло, сахар, яйца и зазывают всех на праздник. Народ собирается на поляне, недалеко от деревни. Зажигается костер, и в большом казане заваривают кашу. В некоторых местах варят не кашу, а “мл” или “саламай”, блюдо изготавливаемое из сметаны с мукой. [7] Остатки пищи оставляют воронам. “Основные идеи культуры обрядовой пищи восходят к магии плодородия и к архаичной семантике как средству общения и установления контактов. Обильная пища должна была сопутствовать обильному дождю, урожаю, плодородию почвы”. [БНТ, 2010.

С.26] После трапезы играют народные игры, поют песни, танцуют. Пляски пользовались огромной популярностью на всех празднествах.

В каждом регионе “ара бутаы” отмечается по-разному. Где-то ограничиваются играми, плясками и праздничной трапезой за общим столом. А где-то совершают жертвоприношения. В наши дни празднество слилось с обрядом “Ямыр тел” (“Телк тел”), и одним из главных ритуалов считается зазывание дождя. Обряд сопровождается чтением молитв, произнесением приговоров, заговоров, обливанием водой, купанием.

В апреле башкиры отмечают праздник “ар ыуына барыу” (За талой водой). Жители определяют место, где можно брать воду(снег). В празднике принимают участие все желающие. По словам информантов, эта вода очень полезна, она оказывает благотворное действие, как на людей, так и на животных, даже в народе называют “водой “зам-зам”. В этот день все устраивают праздник, пьют чай с блинами, поют и танцуют. [6] “Ккк сйе” (Кукушкин чай) представляет собой своеобразную встречу весны и приходится на так называемый месяц кукушки. Праздник проводится в июне месяце. Как говорят информанты, в это время голос кукушки становится особенно звонким. Это – женское празднество. Оно проводилось на горе или у реки. Женщины, девушки пили чай, пели песни, танцевали, играли, гадали. Кому-то кукушка отсчитывала, сколько лет осталось жить, как скоро выйдет замуж или получит весть, либо избавится от болезни. Перед уходом домой, остатки пищи оставляли кукушке.

В 2007 году в Аскинском районе Республики Башкортостан записана версия названного обряда: “У нас каждый год устраивали этот праздник.

Проводилось после первого кукования кукушки. Выходили только женщины. Пели песни, играли, занимались рукоделием. На празднестве чрезвычайно популярны были песенно-плясовые игры. В основном играли “Общий круг”. Все, взявшись за руки, вставали в круг, и плясали. Пляска сопровождалось такмаками”. [5] Популярен был праздник в годы войны.

Жены солдат сравнивали свою судьбу с жизнью одинокой кукушки. Искусствовед Р.С.Сулейманов в своей монографии упоминает весенний обрядовый праздник: «весной на лоне природы солдатки устраивали своеобразный пикник. Там они обменивались впечатлениями. Пели песни, а иногда и куковали, подражая голосу кукушки. Излив на празднике все, что у них накипело в сердце, они получали душевное успокоение и поздно вечером возвращались домой». [Сулейманов, 1995. С.139] Народ ценил пользу лекарственных трав, ягод, плодов деревьев которые дает природа. От голода, засухи и бедствий людей спасала природа, а в праздники природа радовалась вместе с народом. Например, у башкир есть “уала байрамы” (Праздник щавеля). Этот праздник проводится весной, на первые плоды природы, щавеля. По словам информантов, если весной пробуешь первую зелень весны, выражаешь благодарность природе и не будешь весь год болеть. В честь праздника забивалось животное.

Праздник сопровождался исполнением танцев, песен, играми.

В Гайском районе Оренбургской области нам удалось записать обычай “Баш ашы”. Раньше до весенних торжеств хранили головы забитых животных. В этот день близких родственников, соседей приглашают на аят (молитву), как говорит информант, “баш ашына саырабы”. Головы животного варят, ровно делят и всем присутствующим раздают. После читают аят (молитву), желают благополучия дому, хозяевам, плодовитости животным. [3] После весенних полевых работ проводился праздник абантуй (абан – плуг, туй – праздник). Сабантуй отмечается после завершения весенних полевых работ. Празднование сабантуя было большим событием, к нему долго готовились. Он включает в себя различные обряды, игры, соревнования. Перед праздником мужчины ходили с палкой (ола) по деревне собирали подарки для победителей в состязаниях и народных играх:

вышитые платки, полотенца, скатерти, рубашки, ленточки и т.д. Сбор подарков обычно сопровождался песнями, шутками. Подарки привязывали к палке. Самым почетным подарком считалось вышитое национальным узором полотенце. Для этого девушки, молодые женщины готовили подарки всю зиму – ткали, шили, вышивали. Каждой хотелось, чтобы, именно ее полотенце стало наградой самому сильному батыру – победителю в национальной борьбе “Куреш” или в скачках.

В день сабантуя люди с утра шли на майдан, недалеко от деревни.

Одевались во все самое лучшее, те, кто приезжал на подводах, вплетали в гривы лошадей разноцветные ленты, дугу обертывали цветной тканью, к дуге подвешивали колокольчики. Кульминацией праздника был майдан, это – национальная борьба «Куреш» и конные скачки. Праздничное веселье продолжалось весь день, а молодежь гуляла до утра. “Раньше у нас сабантуй проводился два раза в год, в первый раз, после посева, назывался “Оло имн”, во второй раз, после осенних работ – “Оло ор”. Народ в этот день праздновал от души, везде готовили угощения для гостей. Пели, плясали, играли, проводились разные состязания. Победителю дарили вышитое полотенце и платочек молодой снохи”, – рассказывал информант. [4] Со временем сабантуй пережил изменения, праздник после весеннего сева отмечают, сначала в деревнях, затем в районах и в городах республики. В этот день весь народ собирается майдан, увидеть парад хозяйств сельских поселений, праздничное театрализованное представление под открытом небом с обычаями и традициями, конными скачками, национальной борьбой, выступлениями ансамблей старинных инструментов и фольклорных групп.

В районах Башкортостана бытовали праздники, которые обладая единой формой проведения, имели различное содержание. Так, сабантуй проводился после окончания посевных работ; майан (майдан) знаменовал наступление лета; бйге (байге), по свидетельству Н.В. Бикбулатова, праздновался в скачках, борьбе; джиин (йыйын) справлялся в честь успешного завершения собрания племен и родов.[Нагаева, 1999. С.10] Йыйын означал “съезд представителей целой волости или рода, а то и нескольких родов, на котором решались важные политические вопросы”.

[Руденко, 1925. С.271] С течением времени, йыйын потерял свой первоначальный смысл, обрел форму сабантуя.

Как показывают экспедиционные материалы, осенью северовосточные башкиры уже несколько десятилетий справляют праздник “Быкрау” (Покров день – день Пресвятой Богородицы). Этот праздник заимствован у русских. Покров считался русскими крестьянами днем перелома в годичном круговороте жизни. С этого дня, по их представлениям, начиналась зима. В “Быкрау” молодежь заранее договаривается, где и у кого будут собираться. В вечерние время, ближе к ночи, парни “добывают” чью-нибудь курицу, гуся или любую другую живность и режут вечером.

Девушки, в договоренном заранее доме, накрывают на стол и ждут парней. Парни отдают девушкам живность, они, в свою очередь, готовят из нее блюдо. Играют в различные игры, поют песни, танцуют. Трапеза длится всю ночь. Это праздник, открыв сезон посиделок после нелегких летних и осенних полевых работ, знаменовал начало долгой зимы [Шарапова, 2011. С. 82; 13].

Нардуган, один из древних праздников, в переводе с тюркского – начало нового года, с персидского – новый год. В этот праздник в одном из больших домов собирались гости, каждый приносил с собой угощение:

мясо, масло, лапшу, пшено. Дети ходили по домам и распевали благопожелания. В каждом доме хозяева давали им гостинцы, различные угощения или пшено для приготовления каши. На улице в это время устраивались игры, увеселения. Старики проходили по улице, вознося хвалу Аллаху, девушки гадали на свою будущую судьбу. На другой день начинались хождения по домам. Праздник длится неделю [БНТ, 2010. С. 200].

В настоящее время у башкир проводятся и новые праздники:

“Шжр байрамы” (Праздник шэжэрэ), “аумыыы, ауылдаштар!” (Здравствуйте, односельчане!). Цель этих праздников сохранение национальных традиций, укрепление семейно-родственных отношений, духовное воспитание подрастающего поколения, они являются поводом для общения и сближения.Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 30 |
 

Похожие работы:

«НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА 2 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 1. 26.89(4) П 47 Познер, Владимир Владимирович. Их Италия : путешествие-размышление «по сапогу» / Владимир Познер. Москва : АСТ, 2014 (Электросталь). 317 с. : вкл. л., карты, фот.; 22 см ; [16] л. цв. фот. с 4000 экз. Аннотация: Эта книга необыкновенный рассказ об Италии, сложившийся из дневника, который вел Владимир Познер во время записи одноименной телепрограммы на Первом канале. Чтобы понять людей, культуру, традиции...»

«АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «ВУЗ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» (Срок реализации 2012 – 2015 гг.) Москва ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ, Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и...»

«М инистерство культуры Российской Федерации Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ» Рабочая программа учебной дисциплины «Туристское ресурсоведение» Направление подготовки/специальность: 43.03.02 «Туризм» (100400.62 «Туризм») Квалификация (степень): бакалавр Форма обучения: очная Выпускающая кафедра: управления экономическими и социальными процессами Институт экономики и...»

«Программу составил(и): к. п. н., доцент Кубеков Э.А.Рецензент(ы): к. п. н., доцент Узденов А.Б. Рабочая программа дисциплины Спортивная метрология составлена на основании:а) Государственного образовательного стандарта ВПО (СПО) Специальности 034300.62 Физическая культура (профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»б) Рабочего учебного плана Специальности 034300.62 Физическая культура (профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»» в) Примерной программы дисциплины Рабочая...»

«ПРОГРАММА-МИНИМУМ кандидатского экзамена по специальности 13.00.05. – «Теория, методика и организация социально-культурной деятельности» по педагогическим наукам Введение Современная социокультурная ситуация в стране характеризуется динамичным развитием и преобразованием культурных компонентов повседневной жизнедеятельности людей. При этом существенно меняется структура социокультурной деятельности, она освобождается от заорганизованности, администрирования, поверхностно-назидательной...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Факультет культуры РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Информационная культура личности Кафедра библиотековедения и библиографии факультета культуры Образовательная программа по направлению 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Профиль подготовки Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации Уровень...»

«Министерство Культуры Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ» по учебной работе Д.П. Барсуков 2014 г. ' РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ» Направление подготовки/специальность: 43.03.02 «Туризм» (100400 «Туризм») Профиль подготовки/специализация: Квалификация (степень): бакалавр Форма обучения: очная Выпускающая кафедра:...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА « 6» ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО В И Д У С П О Р Т А Т Я Ж Е Л А Я А Т Л Е Т И К А Срок реализации Программы: 10 лет Программа принята на педагогическом совете Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивной школы № 6» (протокол № /Л от «.» 2015г.) Разработчики Программы:...»

«Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский городской университет управления Правительства Москвы Факультет управления персоналом и социально-культурных коммуникаций Кафедра управления социально-культурным развитием УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе _ Демидов И.Ф. «_»_ 2012 г. Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» для студентов направления бакалавриата 071800 «Социально-культурная деятельность (квалификация «Бакалавр...»

«Министерство культуры Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств» Отчет О результатах самообследования основной образовательной программы по направлению подготовки ЗДК-107Б/01-2014 050400.62 Психолого-педагогическое образование профиль Психология образования Утвержден Приказом ректора № 1189 О от 20.11.2014 г. Система менеджмента качества ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ГБОУ ШКОЛА № 1191 НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД Общие положения I. Учебный план ГБОУ Школа №1191 на 2014-2015учебный год разработан и 1.1. утвержден на педсовете 28.08.2014 года, протокол №1 и составлен на основе следующих нормативных документов: Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012; Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального...»

«Проект федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта танцевальный спорт Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта танцевальный спорт (далее – ФССП) разработан на основании Федерального закона от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2272, № 29, ст. 3612, № 48, ст....»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет» в г. Прокопьевске (ПФ КемГУ) Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура Квалификация выпускника Академический бакалавр Прокопьевск 2014 Общие положения 1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА)...»

«М инистерство культуры Российской Ф едерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СА Н К Т-П ЕТЕРБУ РГСК И Й ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы Й УНИВЕРСИТЕТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ» Рабочая программа учебной дисциплины «Технология организации деятельности предприятия питания» Направление подготовки/специальность: 43.03.02 «Туризм» (100400.62 «Туризм») Квалификация (степень): бакалавр Форма обучения: очная Выпускающая кафедра: управления экономическими и...»

«Программу составил(и): Доц. Джанкезов Х.Б.Рецензент(ы): Д.п.н., проф. Эбзеев М.М. Рабочая программа дисциплины Спортивная психология составлена на основании:а) Государственного образовательного стандарта ВПО (СПО) Специальности 034300.62 Физическая культура (бакалавр) профиль – Спортивная тренировка в избранном виде спорта б) Рабочего учебного плана Специальности 034300.62 Физическая культура профиль – Спортивная тренировка в избранном виде спорта в) Примерной программы дисциплины Нет Рабочая...»

«СОДЕРЖАНИЕ.1. Целевой раздел: Пояснительная записка С. 2 – 8 1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися С.9 –28 1.2. основной образовательной программы основного общего образования Система оценки достижения планируемых С. 28– 38 1.3. результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 2. Содержательный раздел : Программа развития универсальных учебных С. 38– 5 2.1. действий у обучающихся на ступени основного общего образования Программа отдельных учебных...»

«Открытая школа №6 Актуальные проблемы образования Пятилетка обещаний ( Минобрнауки представило план на ближайшие 5 лет ). 3 В. Мартынюк. Спорные моменты российского образования Знаю по собственному опыту Точка зрения А. Лучистая. Непредвзятое мнение о ЕГЭ О том, что волнует Е. Мухаметшина. В инженеры не тянет В лице школы сёла теряют последний очаг культуры Педагоги идут на ощупь Педагогическая мозаика Домашние задания могут стать добровольными. Открытый банк заданий по ЕГЭ. Мигрантов начнут...»

«Пояснительная записка Рабочая программа по окружающему миру (природа, человек, общество) базового уровня для 2а класса составлена учителем начальных классов Дмитриевой Е.И. на основе авторской программы по окружающему миру Н.Ф. Виноградовой, соответствующей требованиям Федерального государственного стандарта начального общего образования. (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».3-е изд., дораб. и доп.-М.: Вентана Граф, 2011), рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в...»

«ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра Философии религии и религиозных аспектов культуры УТВЕРЖДАЮ: Проректор по научной работе _ прот. К. Польсков «_» 201_ г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины (модуля) Философия социально-гуманитарного знания Уровень профессионального образования: высшее образование – аспирантура направление подготовки 47. 06.01 Философия, этика и религиоведение Направленность: 09.00.14 – Философия религии и религиоведение Квалификация выпускника:...»

«Приложение к Основной образовательной программе среднего общего образования Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Веселовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Я.Т.Кирилихина»Красногвардейского района Белгородской области Рабочая программа по географии среднего общего образования для 10 – 11 классов (базовый уровень) Разработчик: учитель географии Бажухина Елена Игоревна 2015 г.1. Пояснительная записка Рабочая программа составлена на основе...» 
2016 www.programma.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Учебные, рабочие программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.