WWW.PROGRAMMA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Учебные и рабочие программы
 

Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |

«УТВЕРЖДЕНО Указ Президента Республики Беларусь 01.12.2011 № 56 ПОЛОЖЕНИЕ о подготовке научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Настоящим ...»

-- [ Страница 16 ] --

Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: біологічні науки, 09.02.00.

Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Серія: Екологія. Біологічні науки, 11.10.00.

Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, 08.11.07.

Кибернетика и вычислительная техника (НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України)09.04.08.

Лісівництво і агролісомеліорація (Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького), 15.01.03.

Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З Гжицького, 10.11.99.

Науковий вісник Національного аграрного університету, 09.06.99.

Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету, 09.06.99.-21.05.08.

2. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України 21.05.08.

Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія, 08.09.99.

Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України, 11.04.00.

Наукові записки НаУКМА. Серія: Біологія та екологія (Національний університет "КиєвоМогилянська академія"), 11.05.00.

Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім.В.Гнатюка. Серія: біологія, 08.09.99.

Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель (Дніпропетровський державний університет), 08.09.99.

Праці Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. (м. Львів), 09.06.99.

Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. (Луганський державний медичний університет), 09.06.99.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології (Науковий центр радіаційної медицини АМН України), 10.12.03.

Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація зони відчуження), 09.06.99.

Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона (Донецький державний університет Міносвіти і науки України), 11.10.00.

Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. (Кримський медичний університет ім. С.І. Георгієвського), 09.06.99.

Промислова ботаніка (НАН України, Донецький ботанічний сад НАН України), 15.01.03.

Таврійський науковий вісник (Херсонський державний аграрний університет) (іхтіологія), 14.06.2007.-21.05.08

1. Таврійський науковий вісник. (Державний вищий навчальний заклад Херсонський державний аграрний університет), (іхтіологія) 21.05.08.

Труды Никитского ботанического сада, 09.06.99.

Український журнал гематології та трансфузіології (Інститут гематології та трансфузіології АМН України).

Фізіологічно активні речовини (НАН України, Інститут органічної хімії, МОЗ України, Національна фармацевтична академія України), 11.04.00.

Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа (Морський гідрофізичний інститут НАН України, Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України), 11.10.00.

Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана (Таврійський національний університет ім. В.І.

Вернадського МОН України), 10.12.03.

ЖУРНАЛИ

Ukrainica Bioorganica Acta (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України), 08.06.05.

Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України), 14.11.01.

Аграрний вісник Причорномор’я. (Одеський сільськогосподарський інститут), 09.06.99.

Агроекологічний журнал (Інститут агроекології та біотехнології УААН, Інститут сільськогосподарськоїї мікробіології УААН), 12.06.02.

Альгологія (Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, Дніпротелепрескорпорація), 09.02.00.

Архив клинической и экспериментальной медицины. (Донецький державний медичний університет), 09.06.99.

Биополимеры и клетка. (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України), 09.06.99.

Біологічний вісник. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), 09.06.99.

Біологія тварин (Інститут землеробства і біології тварин УААН), 10.11.99.

Бюлетень Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН, 10.11.99.

Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада, 08.09.99.

Вестник зоологии. (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України), 09.06.99.

Вісник аграрної науки, 09.06.99.

Вісник гігієни і епідеміології. (Донецький державний медичний університет), 09.06.99.

Вісник Державного агроекологічного університету, 12.06.02.

Вісник морфології. (Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова), 09.06.99.

Вісник Національної академії наук України (Президія НАН України), 09.02.00.

Вісник проблем біології і медицини (Українська медична стоматологічна академія), 13.12.00.

Вісник психіатрії та психофармакотерапії (Одеська обласна асоціація психіатрів, Фізикохімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України, Одеський державний медичний університет).20.09.07.

Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: біологія, 30.06.04.

Вісті Біосферного заповідника "Асканія Нова", 12.06.02.

Гидробиологический журнал. (Інститут гідробіології НАН України), 09.06.99.

Грунтознавство (Дніпропетровський національний університет МОН України, ТОВ "Агенство "Телепресінформ"), 12.06.02.

Довкілля та здоров’я (Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, Українське відділення міжнародного центру наукової культури - Всесвітня лабораторія), 12.06.02.

Доповіді НАН України, 09.06.99.

Досягнення біології і медицини (Одеський державний медичний університет МОН України), 11.06.03.

Екологія та ноосферологія (Дніпропетровський національний університет, ТОВ "Агенство "Телепресінформ"), 14.11.01.

Експериментальна і клінічна медицина. (Харківський державний медичний університет), 09.06.99.

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького), 09.06.99.

Ендокринологія. (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН Украни), 09.06.99.

Загальна патологія та патологічна фізіологія (Луганський державний медичний університет), 14.06.2007.

Заповідна справа в Україні (Київський університет ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник, Канівське відділення Української молодіжної екологічної ліги), 11.04.00.

Заповідна справа в Україні (Київський університет ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник, Канівське відділення Української молодіжної екологічної ліги).

Захист рослин. (Інститут захисту рослин УААН України), 09.06.99.

Известия Харьковского энтомологического общества, 09.06.99.

Імунологія та алергологія. (Інститут урології та нефрології АМН України), 09.06.99.

Інтродукція рослин (Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України), 11.05.00.

Карантин і захист рослин (Інститут захисту рослин УААН, ПП «Книжково-журнальне видавництво «Колообіг»), 08.06.05.

Клінічна та експериментальна патологія (Буковинська державна медична академія МОЗ Украни), 30.06.04.

Клінічна фармація (Національний фармацевтичний університет МОЗ України), 30.06.04.

Клінічна фармація (МОЗ України, Фармакологічний комітет МОЗ України, Національний фармацевтичний університет МОЗ України), 15.02.07.

Космічна наука і технологія. (НКА України), 09.06.99.

Лабораторна діагностика (Українське товариство клінічної лабораторної діагностики. АТЗТ Телеоптик), 08.06.05.

Лікарська справа (МОЗ України, видавництво "Здоров’я"), 09.02.00.

Львівський медичний часопис (АСТА МЕDIСА LЕОРОLIЕNSIА). (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького), 09.06.99.

Медична хімія. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця), 09.06.99.

Мікробіологічний журнал. (Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України), 09.06.99.

Морський екологічний журнал (Інститут біології південних морів НАН України), 11.06.03.

Науковий вісник Волинського державного університету ім.Л.Українки, 08.09.99.

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія, 08.09.99.

Наукові вісті Національного університету України "КПІ", 08.06.05.

Нейрофизиология. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України), 09.06.99.

Одеський медичний журнал. (Одеський державний медичний університет), 08.06.05.

Онкологія. (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України), 09.06.99.

Питання біоіндикації та екології. (Запорізький державний університет), 09.06.99.

Проблеми ендокринної патології ( АМН України, МОЗ України, Інститут проблем ендокринної патології АМН України), 10.12.03.

Проблеми старіння та довголіття (Інститут геронтології АМН України), 09.02.00.

Проблеми харчування (Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України), (гігієна), 16.09.04.

Проблемы криобиологии. (Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України), 09.06.99.

Рибне господарство. (Інститут рибного господарства УААН), 09.06.99.

Садівництво. (Інститут садівництва УААН), 09.06.99.

Світ медицини та біології (Українська медична стоматологічна академія, Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань, Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України), 19.01.06.

Современные проблемы токсикологии. (Інститут екогігієни та токсикології), 09.06.99.

Таврический медико-биологический вестник. (Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського), 09.06.99.

Украинский биохимический журнал. (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України), 09.06.99.

Український ботанічний журнал. (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України), 09.06.99.

Український журнал гематології та трансфузіології (Інститут гематології та трансфузіології АМН України), 15.01.03.

Український журнал з проблем медицини праці (Інститут медицини праці АМН України), (гігієна, токсикологія), 19.01.06.

Український радіологічний журнал. (Харківський НДІ медичної радіології), 09.06.99.

Ученые записки Симферопольского государственного университета, 09.06.99.

Учные записки Таврического университета им. В.И.Вернадского, 09.02.00.

Физиология и биохимия культурных растений. (Інститут фізіології рослин і генетики НАН України), 09.06.99.

Фізика живого (НДЦ квантової медицини МОЗ України), 12.06.02.

Фізіологічний журнал. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України), 09.06.99.

Фізіолого-біохімічна оцінка дії техногенних факторів та рослин. (Львівський національний університет ім. Івана Франка), 09.06.99.

Фітотерапія (Медичний інститут Української асоціації народної медицини, Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини при МОЗ України), 30.06.04.

Фотобіологія та фотомедицина. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), 09.06.99.

Химия и технология воды (НАН України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України), 14.11.01.

Цитология и генетика. (Інститут клітинної біології і генетики НАН України), 09.06.99.

Чорноморський ботанічний журнал (Херсонський державний університет), 14.06.2007.

Экспериментальная онкология. (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України), 09.06.99.

Ядерна фізика та енергетика (Інститут ядерних досліджень НАН України), 14.06.2007.

ДОДАТКОВИЙ СПИСОК

Актуальні проблеми транспортної медицини (ДП Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України), 19.01.06.

Вісник Житомирського педагогічного університету, 12.06.02.

Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, 08.06.05.

Вісник Черкаського університету. Серія: біологічні науки, 11.10.00.

Ліки – людині (Національна фармацевтична академія України), 11.10.00.

Медицина сьогодні і завтра (Харківський державний медичний університет, МОЗ України), 13.12.00.

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (Харківський художньо-промисловий інститут МОН України), 11.10.00.

Природничий альманах (Херсонський державний педагогічний університет МОН України), 12.06.02.

Рибне господарство України (Керченський морський технологічний інститут Міністерства аграрної політики України, УКРДЕРЖРИБГОСП), 10.12.03.

„Тваринництво України, 20.09.07 Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана (Таврійський національний університет ім. В.І.

Вернадського МОН України), 12.06.02.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 октября 1996 г. № 708-XІІІ О научной деятельности

Изменения и дополнения:

Закон Республики Беларусь от 31 декабря 1997 г. № 118-З (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 1, ст.4) H19700118;

Закон Республики Беларусь от 17 октября 2005 г. № 46-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 171, 2/1143) – новая редакция H10500046;

Закон Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. № 367-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 170, 2/1464) H10800367;

Закон Республики Беларусь от 4 мая 2010 г. № 115-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 110, 2/1667) H11000115;

Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 426-З (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1978) H11200426 Настоящий Закон направлен на создание благоприятных условий для осуществления научной деятельности, усиление государственной поддержки науки как необходимого условия экономического и социального развития Республики Беларусь, повышения интеллектуального и культурного уровня ее граждан, укрепления авторитета и независимости государства.

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия и их определения, применяемые в настоящем Законе

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия и их определения:

научная деятельность – творческая деятельность, направленная на получение новых знаний о природе, человеке, обществе, искусственно созданных объектах и на использование научных знаний для разработки новых способов их применения;

фундаментальные научные исследования – теоретические и (или) экспериментальные исследования, направленные на получение новых знаний об основных закономерностях развития природы, человека, общества, искусственно созданных объектов. Фундаментальные научные исследования могут быть ориентированными, то есть направленными на решение научных проблем, связанных с практическими приложениями;

прикладные научные исследования – исследования, направленные на применение результатов фундаментальных научных исследований для достижения конкретных практических целей;

апробация результатов научных исследований – вид научной деятельности, состоящий в проведении проверки результатов научных исследований в целях установления их пригодности для достижения конкретных целей;

подготовка научных работников высшей квалификации – вид научной деятельности, заключающийся в реализации образовательных программ послевузовского образования;

аттестация научных работников высшей квалификации – вид научной деятельности, включающий в себя проведение мероприятий по присуждению ученых степеней и присвоению ученых званий;

научная организация – юридическое лицо, осуществляющее выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, одним из органов управления которого в соответствии с учредительными документами является ученый (научно-технический) совет и которое прошло в установленном порядке аккредитацию научной организации;

аккредитация научной организации – форма государственного признания компетентности юридического лица в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ;

временный научный коллектив – добровольное объединение физических лиц без образования юридического лица, создаваемое в целях осуществления научной деятельности в порядке и на условиях, определяемых законодательством и договором;

научный фонд – некоммерческая организация, финансирующая научную деятельность по результатам открытых конкурсов от имени государства по специальному поручению, от своего имени или от имени физических и (или) юридических лиц, принявших участие в учреждении этого фонда;

грант – средства, предоставляемые физическим и (или) юридическим лицам в денежной либо натуральной форме для проведения научных исследований на условиях, определяемых договором и актами законодательства.

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере научной деятельности Правовое регулирование отношений в сфере научной деятельности основано на Конституции Республики Беларусь и осуществляется в соответствии с настоящим Законом, другими актами законодательства.

Статья 3. Виды научной деятельности

К видам научной деятельности относятся:

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований;

подготовка и аттестация научных работников высшей квалификации;

апробация результатов научных исследований.

Статья 4. Основные принципы государственного регулирования научной деятельности Государственное регулирование научной деятельности базируется на следующих основных принципах:

сочетания государственного регулирования с творческой инициативой субъектов научной деятельности и свободой научного поиска;

равенства всех субъектов научной деятельности перед законом;

свободы выбора направлений научной деятельности и методов проведения научных исследований для всех субъектов научной деятельности;

взаимодействия научных организаций с учреждениями образования, а также организациями, реализующими образовательные программы послевузовского образования, в том числе путем участия педагогических работников и обучающихся в научной деятельности, осуществляемой научными организациями, а также участия научных работников научных организаций в образовательном процессе, осуществляемом учреждениями образования и организациями, реализующими образовательные программы послевузовского образования;

предоставления гражданам Республики Беларусь равных возможностей приобретения и повышения научной квалификации;

стимулирования научной деятельности посредством создания благоприятных условий для инвестирования сферы научной деятельности;

контроля в соответствии с законодательством за эффективным использованием государственных средств, выделенных на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, апробацию результатов научных исследований, подготовку и аттестацию научных работников высшей квалификации;

обязательности, объективности и компетентности государственной экспертизы научных программ и проектов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета;

обеспечения правовой защиты результатов научной деятельности;

концентрации научных ресурсов и финансовых средств на научных исследованиях, направленных на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь;

учета интересов личности, общества, государства.

Статья 5. Государственное управление в сфере научной деятельности Государственное управление в сфере научной деятельности осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

Статья 51. Приоритетные направления научных исследований Приоритетные направления научных исследований Республики Беларусь определяются по результатам оценки состояния и разработки прогнозов научно-технического развития республики в целях концентрации государственных ресурсов на научных исследованиях, имеющих фундаментальное значение для реализации приоритетов социально-экономического развития, приоритетных направлений научно-технической деятельности, разработки новых технологических процессов, наукоемкой и конкурентоспособной продукции.

Приоритетные направления научных исследований разрабатываются Национальной академией наук Беларуси, утверждаются Советом Министров Республики Беларусь и являются основанием для распределения средств республиканского и местных бюджетов, выделяемых на научную деятельность.

Статья 52. Государственные программы научных исследований В целях реализации государственной научно-технической политики по приоритетным направлениям научных исследований разрабатываются государственные программы научных исследований.

Государственные программы научных исследований разрабатываются для получения новых знаний об основных закономерностях развития природы, человека, общества, искусственно созданных объектах, исследования путей практического применения открытых ранее явлений и процессов, решения конкретных научных задач, имеющих непосредственное приложение в народном хозяйстве.

Перечень государственных программ научных исследований, порядок их разработки, финансирования и выполнения утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 53. Государственная научная экспертиза Конкурсный отбор заданий государственных программ научных исследований и отдельных проектов фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых из республиканского бюджета, осуществляется на основе результатов государственной научной экспертизы.

Порядок организации и проведения государственной научной экспертизы определяется Советом Министров Республики Беларусь.

Состав экспертных советов (комиссий), создаваемых для проведения государственной научной экспертизы, утверждается совместно Национальной академией наук Беларуси и Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь.

Статья 6. Финансирование научной деятельности В целях обеспечения надлежащих правовых гарантий и материальных условий развития науки ежегодно осуществляется государственное финансирование научной деятельности из республиканского бюджета.

Финансирование научной деятельности осуществляется также за счет средств местных бюджетов, научных фондов, организаций, иных источников, не запрещенных законодательством.

ГЛАВА 2

СУБЪЕКТЫ И УЧАСТНИКИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 7. Субъекты и участники научной деятельности Субъекты научной деятельности – физические и юридические лица, объединения физических и (или) юридических лиц, осуществляющие научную деятельность.

Субъектами научной деятельности могут быть:

физические лица;

временные научные коллективы;

научные организации;

учреждения образования;

организации, реализующие образовательные программы послевузовского образования.

Иностранные граждане и лица без гражданства, иностранные юридические лица осуществляют научную деятельность на территории Республики Беларусь наравне с гражданами и юридическими лицами Республики Беларусь, если иное не предусмотрено законами и международными договорами Республики Беларусь.

Участниками научной деятельности могут быть физические и юридические лица, которые приобрели в установленном законодательством порядке право на участие в этой деятельности в качестве ее инвесторов, заказчиков, а также те из них, которые осуществляют информационное, патентно-лицензионное, программное, организационно-методическое, техническое обеспечение научной деятельности, а также обеспечение единства измерений в сфере научной деятельности.

Правовой статус субъектов и участников научной деятельности определяется настоящим Законом, другими актами законодательства.

Статья 8. Отношения между субъектами и (или) участниками научной деятельности Отношения между субъектами и (или) участниками научной деятельности строятся на договорной основе либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством.

Субъекты и участники научной деятельности при заключении договора имеют право на выбор сторон договора, определение обязательств и условий взаимоотношений, не противоречащих законодательству.

Статья 9. Научный работник Научный работник – физическое лицо, обладающее необходимой квалификацией и профессионально занимающееся научной деятельностью в соответствии с трудовым договором.

К научным работникам приравниваются лица, получающие в порядке, установленном законодательством, послевузовское образование в дневной форме получения образования.

Научный работник имеет право:

осуществлять научный поиск и выбирать методы исследований в пределах направлений исследований научной организации, в которой он работает, и в соответствии со своей квалификацией;

участвовать в установленном законодательством порядке в открытых конкурсах научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в Республике Беларусь и за ее пределами;

по приглашению заинтересованной стороны принимать участие в разработке направлений и приоритетов государственной научно-технической политики, проведении экспертизы программ и проектов, осуществлении оценки и прогнозирования социально-экономических результатов их реализации, подготовке нормативных правовых актов;

по согласованию с нанимателем на конкурсной основе получать финансирование за счет средств научных фондов и иных источников, не запрещенных законодательством;

принимать участие в установленном законодательством порядке в разработке и реализации международных и межгосударственных научных программ и проектов;

участвовать в установленном законодательством порядке в подготовке научных работников высшей квалификации в качестве научного руководителя (научного консультанта);

принимать участие в конкурсах на замещение вакантных должностей научных работников в соответствии с законодательством;

работать кроме основного места работы во временных научных коллективах и (или) по совместительству в соответствии с законодательством;

информировать общество о результатах своей научной деятельности, если они не являются государственными секретами, коммерческой или иной охраняемой законом тайной, а также давать пояснения и экспертные заключения при привлечении его в установленном законодательством порядке в качестве специалиста или эксперта;

привлекать и использовать для научной деятельности любые виды ресурсов, включая материальные, финансовые, трудовые, интеллектуальные, информационные и природные, в порядке и на условиях, установленных законодательством;

иметь личные неимущественные и имущественные права на результаты своей научной деятельности в соответствии с законодательством;

по согласованию с нанимателем принимать участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах и совещаниях, в том числе международных;

на объективную оценку своей научной деятельности и соответствующую оплату труда в соответствии с законодательством;

объединяться в профессиональные союзы и иные общественные объединения;

осуществлять иные права в сфере научной деятельности в соответствии с законодательством.

Научный работник обязан:

не нарушать права и законные интересы других субъектов научной деятельности;

осуществлять научную деятельность, не нарушая права и свободы человека, не причиняя вреда жизни и здоровью других лиц, а также окружающей среде;

объективно проводить экспертизу научных программ, проектов, квалификационных научных работ (диссертаций) (далее – диссертации) и других результатов научной деятельности;

выполнять иные обязанности в сфере научной деятельности в соответствии с законодательством.

Работа научных работников и специалистов из числа профессорско-преподавательского состава в государственных органах засчитывается соответственно в научный или научнопедагогический стаж в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.

Споры, возникающие вследствие нарушения прав научного работника, разрешаются в порядке, установленном законодательством.

Статья 10. Научные организации Научные организации могут быть государственными и частными.

Изменение формы собственности научных организаций осуществляется в соответствии с законодательством.

Научные организации осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством и учредительными документами.

Научные организации могут участвовать в проведении научно-исследовательских, опытноконструкторских и опытно-технологических работ для государственных нужд. Работы осуществляются на основе государственного контракта на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ для государственных нужд и финансируются за счет средств бюджета и внебюджетных источников.

В научной организации создается ученый (научно-технический) совет, порядок формирования и компетенция которого определяются законодательством и учредительными документами.

К компетенции ученого (научно-технического) совета относятся:

определение тематики научной деятельности организации;

подготовка рекомендаций о создании структурных подразделений организации для обеспечения выполнения работ по тематике научной деятельности организации;

оценка результатов научной деятельности структурных подразделений, временных научных коллективов, отдельных научных работников организации и утверждение плана научной работы и отчета о деятельности организации;

принятие решения о проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных работников;

иные функции, предусмотренные актами законодательства и учредительными документами организации.

Аккредитация научных организаций проводится один раз в пять лет. Аккредитацию научных организаций на основе оценки результатов их научной, научно-технической и инновационной деятельности осуществляют совместно Национальная академия наук Беларуси и Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь.

Порядок аккредитации научных организаций определяется совместно Национальной академией наук Беларуси, Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь.

Статья 11. Временный научный коллектив Временный научный коллектив создается в целях обеспечения своевременного выполнения работ по решению перспективных научно-технических и социально-экономических проблем, проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ, направленных на создание и освоение новых видов продукции и технологий, новых организационно-технических решений производственного и социальноэкономического характера.

Порядок создания и условия деятельности временных научных коллективов определяются Президентом Республики Беларусь.

ГЛАВА 3

КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА НАУЧНОГО РАБОТНИКА

Статья 12. Квалификация научного работника

Квалификация научного работника определяется:

наличием высшего образования;

получением послевузовского образования, в том числе с присвоением научной квалификации «Исследователь»;

наличием ученой степени;

наличием ученого звания;

наличием академического ученого звания члена-корреспондента или действительного члена (академика) Национальной академии наук Беларуси;

объемом и уровнем опубликованных научных работ, выполненных исследований и разработок;

оценками научного сообщества и специалистов в соответствующей области знаний.

Научным работником высшей квалификации признается научный работник, имеющий ученую степень.

Статья 13. Подготовка научных работников высшей квалификации Подготовка научных работников высшей квалификации осуществляется в соответствии с законодательством при получении послевузовского образования и нацелена на подготовку диссертаций.

Статья 14. Советы по защите диссертаций Для проведения защиты диссертаций в порядке и на условиях, определяемых законодательством, создаются советы по защите диссертаций.

Советы по защите диссертаций проводят детальный анализ содержания и качества представленной к защите диссертации и определяют ее соответствие требованиям, предъявляемым к диссертациям в соответствии с законодательством.

Советы по защите диссертаций несут ответственность за соответствие диссертации выбранной специальности, качество и объективность ее экспертизы, обоснованность принимаемых ими решений.

Порядок создания, регистрации, деятельности советов по защите диссертаций и контроля за их работой устанавливается законодательством.

Статья 15. Ученые степени В Республике Беларусь присуждаются ученые степени кандидата наук и доктора наук.

Ученые степени, присужденные в других государствах, признаются в Республике Беларусь в порядке, установленном законодательством.

Порядок присуждения ученых степеней определяется Президентом Республики Беларусь.

Статья 16. Ученые звания В Республике Беларусь присваиваются академические ученые звания членакорреспондента и действительного члена (академика) Национальной академии наук Беларуси, а также ученые звания доцента и профессора.

Академические ученые звания присваиваются известным ученым – гражданам Республики Беларусь по результатам выборов, проводимых Национальной академией наук Беларуси.

Необходимым условием присвоения академических ученых званий является наличие ученой степени доктора наук.

Порядок присвоения ученых званий доцента и профессора определяется Президентом Республики Беларусь.

Ученые звания, присвоенные в других государствах, признаются в Республике Беларусь в порядке, установленном законодательством.

Статья 17. Прием лиц на должности научных работников и оплата их труда Прием лиц на должности научных работников осуществляется в соответствии с законодательством о труде, в том числе на основании срочного трудового договора после прохождения конкурса на замещение должности научного работника, контракта без прохождения конкурса на замещение должности научного работника.

Порядок и условия проведения конкурса на замещение должности научного работника устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.

Оплата труда научного работника в государственных организациях осуществляется в соответствии с законодательством с учетом результатов его научной деятельности и научной квалификации.

Оплата труда членов временных научных коллективов осуществляется на договорной основе в порядке, установленном законодательством.

Действительным членам (академикам), членам-корреспондентам Национальной академии наук Беларуси, в том числе имеющим указанные звания пенсионерам, а также докторам и кандидатам наук – работникам государственных организаций устанавливаются ежемесячные доплаты за академические ученые звания, ученые звания доцента и профессора и ученые степени в размере и порядке, предусмотренных законодательными актами.

Оплата труда научного работника и установление доплат за ученые степени, ученые звания доцента и профессора и академические ученые звания в организациях частной формы собственности осуществляются в соответствии с законодательством и соглашением между работником и нанимателем.

ГЛАВА 4

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 18. Результаты научной деятельности

К результатам научной деятельности относятся:

новые знания, полученные теоретически или экспериментально и (или) изложенные в любой форме либо зафиксированные на любых материальных носителях информации, допускающих их воспроизведение и (или) практическое использование;

экспериментальные (лабораторные) образцы объектов и процессы, созданные на основе новых знаний, а также документация на эти объекты и процессы.

Результаты научной деятельности научного работника (временного научного коллектива, научной организации) могут быть конечными, промежуточными и побочными.

К результатам научной деятельности, имеющим конечный характер, относятся знания и (или) объекты, созданные или полученные как итог научных исследований, предусмотренный договором или служебным заданием.

К результатам научной деятельности, имеющим промежуточный характер, относятся знания и (или) объекты, созданные или полученные в процессе проведения научных исследований и предусмотренные договором или служебным заданием.

К результатам научной деятельности, имеющим побочный характер, относятся знания и (или) объекты, созданные или полученные в процессе или в результате проведения научных исследований в соответствии с договором или служебным заданием, но не предусмотренные этими документами и пригодные для использования исключительно в целях, отличающихся от тех, которые были оговорены в договоре или служебном задании.

Статья 19. Оценка результатов научной деятельности Оценка результатов научной деятельности осуществляется в целях объективного соизмерения объема затраченных финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов, определения научной и практической (экономической, социальной, экологической, оборонной) полезности выполненных фундаментальных и прикладных научных исследований.

Результаты оценки научной деятельности могут быть использованы при определении перспективности научных направлений, принятии решений о продолжении или прекращении финансирования работ, дифференциации размеров фондов оплаты труда и заработной платы, а также аттестации научных работников.

Результаты научной деятельности оцениваются по критериям новизны, значимости для науки и практики, объективности, доказательности и точности. Оценка результатов научной деятельности осуществляется в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, другими уполномоченными государственными органами в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Республиканские органы государственного управления, Национальная академия наук Беларуси, научные фонды при принятии решения о финансировании научных исследований, приемке результатов выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ организуют проведение оценки результатов научной деятельности.

Статья 20. Исключительные права на результаты научной деятельности

Исключительные права на результаты научной деятельности и их правовая защита осуществляются в соответствии с законодательством.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента Республики Беларусь 17.11.2004 № 560 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 01.12.2011 № 561)

ПОЛОЖЕНИЕ

о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Положении устанавливаются правовые основы и порядок присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, нострификации (приравнивания) документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, переаттестации лиц, получивших ученые степени или ученые звания в иностранных государствах, лишения (восстановления) ученых степеней и ученых званий, а также требования, предъявляемые к квалификационным научным работам (диссертациям) на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук (далее – диссертации) и соискателям ученых степеней и ученых званий.

2. Государственное регулирование в области аттестации научных, в том числе научнопедагогических, работников* высшей квалификации осуществляется Президентом Республики Беларусь и Высшей аттестационной комиссией (далее – ВАК), если иное не установлено Главой государства.

Вмешательство государственных органов, иных организаций, граждан, в том числе должностных лиц, в деятельность ВАК по вопросам, связанным с присуждением ученых степеней и присвоением ученых званий, нострификацией (приравниванием) документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, переаттестацией лиц, получивших ученые степени или ученые звания в иностранных государствах, лишением (восстановлением) ученых степеней и ученых званий, не допускается.

______________________________

*Для целей настоящего Положения под научным работником понимается специалист, профессионально занимающийся научной деятельностью, а под научно-педагогическим работником – специалист, профессионально занимающийся научной и педагогической деятельностью в научных организациях, учреждениях высшего образования либо учреждениях дополнительного образования взрослых, за исключением центров подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих.

3. Ученые степени кандидата и доктора наук присуждаются по отрасли науки в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников Республики Беларусь.

Ученые звания доцента и профессора присваиваются по специальности в соответствии с перечнем специальностей, по которым присваиваются ученые звания в Республике Беларусь.

Номенклатура специальностей научных работников Республики Беларусь, паспорта этих специальностей и перечень специальностей, по которым присваиваются ученые звания в Республике Беларусь, утверждаются ВАК.

4. Ученая степень кандидата наук присуждается советом по защите диссертаций на основании публичной защиты диссертации, решение которого утверждается Президиумом ВАК.

Решение о присуждении ученой степени кандидата наук, утвержденное Президиумом ВАК, вступает в силу со дня его принятия советом по защите диссертаций.

5. Ученая степень доктора наук присуждается Президиумом ВАК на основании ходатайства совета по защите диссертаций по результатам экспертизы диссертации. Решение о присуждении ученой степени доктора наук вступает в силу со дня принятия Президиумом ВАК постановления по данному вопросу.

6. Диссертация проходит следующие этапы экспертизы:

предварительная экспертиза в учреждении образования, реализующем образовательные программы послевузовского образования, либо в организации, реализующей такие образовательные программы (далее – учреждение послевузовского образования), по месту выполнения диссертационного исследования или по направлению ВАК в другом учреждении послевузовского образования;

экспертиза в совете по защите диссертаций, включающая первичную и (при необходимости) дополнительную экспертизу, экспертизу официальными оппонентами и оппонирующей организацией, публичную защиту в совете по защите диссертаций;

заключительная экспертиза в экспертном совете ВАК (далее – экспертный совет) и Президиуме ВАК.

7. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие за пределами Республики Беларусь, временно пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства (далее – иностранные граждане) вправе выполнять и защищать диссертации на иностранном языке либо на одном из государственных языков Республики Беларусь. Диссертации иностранных граждан принимаются к защите в порядке, установленном настоящим Положением. При этом иностранные граждане:

проживающие за пределами Республики Беларусь, выполнившие диссертационное исследование за рубежом, вправе защищать диссертации на основе договоров, заключаемых ими с определяемым ВАК учреждением послевузовского образования, при котором действует совет по защите диссертаций;

временно пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, выполняют и защищают диссертации на основе международных договоров Республики Беларусь, договоров, заключаемых между названными лицами – соискателями ученой степени, учреждением послевузовского образования и организацией иностранного государства (международной организацией, иностранным гражданином).

Если лицо наряду с гражданством Республики Беларусь имеет гражданство иного или нескольких иностранных государств, такое лицо для целей настоящего Положения признается гражданином Республики Беларусь.

8. Подготовка, принятие к защите и защита диссертаций, подготовка и рассмотрение иных материалов, в том числе при присвоении ученых званий, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, другую информацию, предоставление которой ограничено или запрещено актами законодательства, а также рассмотрение таких материалов экспертным советом и Президиумом ВАК осуществляются в порядке, установленном соответствующими актами законодательства.

9. Ученые звания доцента и профессора присваиваются Президиумом ВАК по ходатайству ученого совета научной организации или совета (ученого совета) организации, уполномоченной Президентом Республики Беларусь на реализацию образовательных программ послевузовского образования, учреждения высшего образования либо учреждения дополнительного образования взрослых, за исключением центров подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих (далее – учреждения высшего и дополнительного образования). Решение о присвоении ученого звания доцента или профессора вступает в силу со дня принятия Президиумом ВАК постановления по данному вопросу.

Присвоенные до вступления в силу Закона Республики Беларусь от 21 октября 1996 года «О научной деятельности» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., № 34, ст. 608) звания старшего научного сотрудника приравниваются к званию доцента.

10. Утверждение решений советов по защите диссертаций о присуждении ученой степени кандидата наук, а также принятие решений о присуждении ученой степени доктора наук, присвоении ученых званий доцента и профессора, нострификации (приравнивании) дипломов кандидата и доктора наук или аттестатов доцента, старшего научного сотрудника и профессора, переаттестации их обладателей осуществляются Президиумом ВАК в форме постановления открытым или тайным голосованием в порядке, предусмотренном его регламентом.

11. В установленные настоящим Положением сроки рассмотрения диссертаций и аттестационных дел соискателей ученых степеней, аттестационных дел соискателей ученых званий, проведения экспертиз материалов по данным вопросам и вопросам нострификации (приравнивания) дипломов кандидата и доктора наук или аттестатов доцента, старшего научного сотрудника и профессора, переаттестации их обладателей, а также рассмотрения апелляций не включаются два месяца (июль и август).

При наличии уважительных причин, в том числе при пребывании соискателя ученой степени или ученого звания в составе Вооруженных Сил, других войск или воинских формирований Республики Беларусь на срочной службе, привлечении их для выполнения иной государственной обязанности, нахождении в длительной командировке, в лечебном учреждении, ВАК вправе приостановить течение сроков, предусмотренных в настоящем Положении.

Иные вопросы, связанные с присуждением ученых степеней и присвоением ученых званий, не урегулированные настоящим Положением и иными законодательными актами, регулируются ВАК в установленном порядке.

12. Лицам, которым присуждены ученые степени, выдаются национальные дипломы кандидата наук или доктора наук, а лицам, которым присвоены ученые звания, – национальные аттестаты доцента или профессора.

Иностранным гражданам, которым присуждены ученые степени, выдается эквивалентный национальному диплому кандидата наук национальный диплом доктора философии (Doctor of Phіlosophy (Ph.D). Национальный диплом доктора философии (Doctor of Phіlosophy (Ph.D) может быть выдан и имеющим национальный диплом кандидата наук гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь гражданам иностранных государств и лицам без гражданства, если этого требует их профессиональная деятельность. Описания национальных дипломов кандидата наук, доктора наук, доктора философии (Doctor of Phіlosophy (Ph.D), национальных аттестатов доцента и профессора утверждаются Президентом Республики Беларусь.

Порядок оформления и выдачи национальных дипломов кандидата наук, доктора наук, доктора философии (Doctor of Phіlosophy (Ph.D), национальных аттестатов доцента и профессора устанавливает ВАК.

Если международными договорами, действующими для Республики Беларусь, установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, то применяются нормы международного договора, если иное не определено нормами международного права.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙPages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |
 

Похожие работы:

«БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА «ЛИЦЕЙ № 149» г. Омск – 119, Заречный бульвар, 3 тел. 74-57-33, 73-13-93 г. Омск – 80, проспект Мира, 5 тел. 65-07-09 Рассмотрено: Утверждаю: Председатель МС Директор лицея Н.Д. Иконникова А. Я. Слободина _ 29 августа 2015 г 31 августа 2015 г Рабочая программа по предмету геометрия класс 8 учитель высшей квалификационной категории Спирина Вера Николаевна Омск 2015 г ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА I. Рабочая программа основного общего образования по...»

«11 P.L\BИ'l'EJJl1bCT8() ХЛВТЫ-\1ЛВСИЙСКОl'О лвто1iо\J1-IОГО ОКРУГЛ IOГPlI ! ПОСТАНОQJ1ЕНИЕ октября го.ziщ N~ 425-п Ха 11п.1-\'1а11с\11iiск ' '1 О государственной программе Ха ты-Мансийского автономного округа Югры «Развитие лесного х зяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского втономного округа Югры на ГОДЫ» 2014-20 ' В соответствии со статьеи 179 Бюджетного кодекса Российской 1, Федерации, руководствуясь постано lвлением Правительства Ханты­ Мансийского автономного округа Ю~ы от 12...»

«Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 год ГБОУ ВПО Дата введения:.2015 г. Саратовский ГМУ им.В.И. Выпуск №1 Изменение № Разумовского Минздрава России 1. Предисловие Научным отделом (НО) РАЗРАБОТАНО Ответственный исполнитель: Начальник научного отдела Е.С. Сергеева Запрещается несанкционированное копирование документа стр. 2 из 57 Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 год ГБОУ ВПО Дата введения:.2015 г. Саратовский ГМУ им.В.И. Выпуск №1 Изменение № Разумовского Минздрава...»

«СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО Заместителем главы Управляющим советом Приказом директора администрации – лицея МОУ Видновской средней начальником Протокол от общеобразовательной Управления образования « 15» августа 2011г. № 6 школы №4 Ленинского от «15» августа 2011г. муниципального района № 67/ О.Ф.Титова « » 2011г. _/Г.В.Исаева МОУ Видновская средняя общеобразовательная школа № 4 Основная образовательная программа Начальная школа на 2011-2015 г.г. (В новой редакции, в связи с приказом...»

«Пояснительная записка Настоящая рабочая программа по географии создана на основе: федерального компонента Государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;основной образовательной программы основного общего образования и основной образовательной программы среднего общего образования;...»

«проект АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от №_ Об утверждении государственной программы Псковской области «Развитие лесного хозяйства» В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17.1 Закона области от 06 июня 2008 г. № 769-ОЗ «О бюджетном процессе в Псковской области», постановлением Администрации области от 27 сентября 2012 г. № 512 «О порядке разработки, утверждение, реализации и оценки эффективности государственных (региональных) программ...»

«I. ВВЕДЕНИЕ. Вопросы обеспечения высокого качества диагностики и рационального использования аппаратуры являются весьма актуальными для практического здравоохранения России и Башкортостана. Недостаточная информированность врачей о новейших методиках функциональной и ультразвуковой диагностики, слабый внутриведомственный контроль, отсутствие действенной связи между лечащим врачом и врачом функциональной диагностики значительно снижает эффективность и своевременность постановки диагноза...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» «УТВЕРЖДАЮ» Проректор НИЯУ МИФИ _ _ «_» _ 2012 г. Образовательная программа по развитию одаренности у детей и подростков, составленная с учетом уровня подготовленности, направлений интересов, в области физических наук в области физических наук на основе модели взаимодействия...»

«R WO/PBC/22/ ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ ДАТА: 10 ИЮЛЯ 2014 Г. Комитет по программе и бюджету Двадцать вторая сессия Женева, 1 5 сентября 2014 г.ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ЛЮДСКИХ РЕСУРСАХ подготовлен Генеральным директором На своей сессии в сентябре 2012 г. Комитет по программе и бюджету (КПБ) «просил, 1. чтобы годовой отчет по кадровым вопросам, направляемый Координационному комитету ВОИС, также представлялся на рассмотрение КПБ на его осенней сессии». Во исполнение этого решения в настоящем документе...»

«Содержание 1. Краткая справка о специальности 2. Характеристика учебных программ по основным образовательным программам и учебно-методическое обеспечение Организация научно-методической работы по специальности 3.4. Кадровый потенциал 5. Качество подготовки специалистов, контингент 6. Производственное обучение 7. Социально-бытовые условия 8. Воспитательная работа 1. Краткая справка о специальности Специальность 270111 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» в Государственном...»

«Министерство образования и науки Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего Форма профессионального образования Ульяновский государственный университет Ф-Рабочая программа по дисциплине УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Финансовая математика Дисциплина: Современный открытый колледж «СОКОЛ» Факультет: Специальность: 38.02.07 «Банковское дело» Дата введения в учебный процесс УлГУ: «1_»сентября_2014_г. Программа пересмотрена (актуализирована) на заседании УМС ИОО:...»

«СОДЕРЖАНИЕ № Наименование Стр. п.п. Целевой раздел I Пояснительная записка основной образовательной 1. программы начального общего образования МБОУ «Гимназия №45» Введение 1.1. Цели реализации основной образовательной программы 1.2. начального общего образования Принципы и подходы к формированию основной образовательной 1.3. 7 программы начального общего образования МБОУ «Гимназия №45» Состав участников образовательного процесса образовательного 1.4. 10 учреждения Общая характеристика основной...»

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ЮГО ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «Школа № 2121 «Образовательный комплекс имени Маршала Советского Союза С.К. Куркоткина» Рабочая программа «Наглядная геометрия 5 классы 2014/2015 учебный год И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. Наглядная геометрия 5-6 классы. Пособие для Учебник: общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2012 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ЮГО ВОСТОЧНОЕ...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программа по направлению «Технология» для 5-8 класса разработана на основе авторской программы Хохлова М.В., Смородина П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология: программы начального и основного общего образования.М.: Вентана-Граф, 2010, с учётом федерального компонента государственного стандарта основногообщего образования, примерной программы основного общего образования по технологии. Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта...»

«                           ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,   ПРОВОДИМЫХ ВУЗОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО  В НФ ФГБОУ ВПО ПГЛУ (ПИСЬМЕННО) В 2015 ГОДУ                                            Правила проведения вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно в НФ ФГБОУ ВПО ПГЛУ (письменно) в 2015 году Вступительные испытания в ФГБОУ ВПО ПГЛУ организуются для лиц: имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.; имеющих среднее профессиональное образование при приеме...»

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Утверждена ученым советом РАНХиГС Протокол № _ от «» _ 201 г. Ректор РАНХиГС В.А. Мау _ «_» 201_ г. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ по направлению подготовки (специальности) 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» Направленность (профиль) «Информационно-аналитическое обеспечение международного...»

«Содержание Общая характеристика выпускной квалификационной работы бакалавра..4 Разработка дипломного проекта бакалавра.8 Назначение дипломного руководителя и консультантов.8 2.1 Выбор и утверждение темы дипломного проекта.9 2.2 Объем и структура дипломного проекта.11 2.3 Содержание дипломного проекта.12 2.4 Требования к оформлению дипломного проекта.13 2.5 Защита дипломного проекта бакалавра.15 Подготовка дипломного проекта к защите.15 3.1 Подготовка бакалавра к защите дипломного проекта...»

«Содержание Стр. План комплектования МБОУ г. Иркутска Лицей № 1 2 по ФГОС ООО на 2014 – 2015 учебный год Пояснительная записка к учебному плану МБОУ г. Иркут3 ска Лицей № 1 Второй уровень образования (ООО) 5– 9 классы 7 Свод часов по параллели 5 классов 11 Индивидуальные учебные планы 5 классов 12 Программно-методическое обеспечение учебного плана 14 План комплектования МБОУ г. Иркутска Лицей № 1 на 2014 – 2015 учебный год на 01.09.2014 итого: кол-во кол. классов/ кол-во/ ГПД/ Литер класса...»

«Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 4» Рассмотрено Согласовано Утверждаю на заседании ШМО Зам. директора по УВР Директор школы Протокол № Т.И.Алексеенко _О.И.Лебедева от «»2015г. «_»2015г. Приказ №от_2015г Рабочая программа по географии для обучающихся 6-9 классов 2015 2016 учебный год Составитель: Зайцева Л.В. г.Амурск Пояснительная записка. Рабочая программа по географии составлена на...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет» в г.Прокопьевске (ПФ КемГУ) УТВЕРЖДАЮ Директор ПФ КемГУ _А.П. Картавцева 2013 г РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по дисциплине «Экология» для специальности 080107 «Налоги и налогообложение» дисциплины по выбору ДС.В.1 ДО курс – II семестр – 3 лекции – 20 часов практические занятия – 10 часов...» 
2016 www.programma.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Учебные, рабочие программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.